Nu pentru toți românii e o problemă vizita Papei, ci mai mult pentru ortodocși. Există și cultul catolic în România, cult care aparține de Papa de la Roma, pe care îl consideră drept Cap al cultului lor.

Problema nu este de ce vine Papa la cultul catolic, ci faptul că ortodocșii de stil nou îl primesc ca pe un ”frate” în Hristos, că se batjocorește învățătura Sfinților Părinți, că se calcă în picioare și se leapădă Sfintele Canoane ale Sfinților Părinți, care interzic:

 • rugăciunea cu ereticii:
 • chiar a mânca cu ereticii,
 • a se împărtăși cu ereticii
 • a sluji împreună cu ereticii
 • care afirmă că ereticii nu au Sfinte taine, iar aici dimpotrivă, patriarhul recunoaște ”Tainele” catolicilor ca fiind valide
 • că nu au botez corect, după învățătura Sfinților Părinți, prin 3 afundări și 3 scoateri, ci prin stropire
 • că sunt potrivinici tuturor Sfintelor Sinoade ecumenice (cele 7), și anatematisiți, fiindcă au modificat Simbolul de credință, zicând despre Sf. Duh că purcede ”și de la Fiul” dogma Filioqve, prin care hulesc pe Sfântul Duh Dumnezeu!
 • că hulesc spunând că Maica Domnului s-a născut fără păcatul strămoșesc
 • că au scos falsa dogmă a inimii lui Iisus și a Maicii Domnului, că nu se sărută moaștele sfinților, nici nu le cinstesc;
 • că se împărtășesc cu azime, adică pâine nedospită, că nu împărtășesc credincioșii din pâine și din vin, ci numai din pâine, ceea ce e greșit, dar oricum nu mai contează, din moment ce nu au nici Sfinte Taine.
 • că au redus Sf. Liturghie la numai o oră;
 • că fac pe același altar mai multe Liturghii într-o zi, adică Răstignesc pe Fiul lui Dumnezeu de mai multe ori pe zi, ceea ce este interzis de Sfinții Părinți,
  și multe alte deosebiri și probleme DOGMATICE. (care aduc atingere credinței)