Selectați pagina

Vedenia unui ucenic al Cuviosului Paisie Velicikovski despre importanţa citirii cărţilor sfinte vechi

Vedenia unui ucenic al Cuviosului Paisie Velicikovski despre importanţa citirii cărţilor sfinte vechi

VEDENIA UNUIA DINTRE UCENICII CUVIOSULUI PAISIE VELICICOVSCHI (DE LA MANASTIREA NEAMT)

 (despre scaderea vietii monahale si importanta citirii cartilor sfinte)

După trecerea din această viaţă a cuviosului Părintelui nostru Paisie de la Mânăstirea Neamţului, viaţa călugărească a început să slăbească din cauza belşugului de avere şi mai ales din cauza slobozeniei pe care o aveau mirenii de a petrece cu femeile şi copiii.

Călugării au început să se îngrijească mai mult de cultivarea viilor şi a grădinilor de la metoacele Mânăstirii, se străduiau mai mult să le facă mai îndemânatice pentru locuinţa boierilor cari veniau vara cu familiile la aer. Pentru chiria groasă care curgea de la boieri, călugării adeseori îşi lăsau toată casa în mâna mirenilor, iar ei se chinuiau într-o cocioabă proastă, mai la o parte, să nu strice liniştea “coconaşilor”.

Pentru vinurile multe care se făceau la metoace a trebuit să se deschidă depozite şi cantine în Mânăstire şi în afară pentru a se putea vinde mai uşor. Acest lucru atrăgea şi mai mult lumea dornică de răsfăţ.

S-a înfiinţat şi şcoală în Mânăstire pentru creşterea copiilor sărmani din satele vecine (afară de şcoala călugărească de cântăreţi, a fost şi şcoala Primară). Cu asta mânăstirea şi-a pierdut liniştea ei de mai înainte, iar bieţii călugări au început să neglijeze îndeletnicirile lor cele duhovniceşti cu orânduiala lăsată de Cuviosul Paisie.

Unul dintre ucenicii Cuviosului Paisie, care avea o viaţă îmbunătăţită (Sofronie cu numele), a avut într-o noapte o vedenie înfricoşată. Se făcea că era dimineaţă şi el ieşise în poarta Mânăstirii. Căutând în faţa porţii spre locul unde se află astăzi Aghiasmatarul, vede un arap înfricoşat la chip, care era îmbrăcat în haine de ofiţer şi se răstea strigând, întocmai cum dau comandă la oaste.

Chipul lui era groaznic: faţa lui neagră ca păcura, ochii lui străluceau ca văpaia focului, gura lui era ca de maimuţă cu dinţii ieşiţi în afară. În loc de cingătoare aveau un balaur încolăcit la mijloc, care îşi atârna capul cu limba scoasă în chip de sabie la şoldul ofiţerului. În loc de epoleţi avea pe umeri numai capete de viperă. Iar pe capul lui avea o cască de sub care spânzurau numai capete de şerpi veninoşi, cari se încolăceau la grumaz cu părul încolăcit.

Văzând aceasta Stareţul a rămas înlemnit de frică. Apoi venindu-şi puţin în fire, a întrebat pe arap ce caută la vremea aceea în Mânăstire.

“Nu ştii că eu sunt comandant de oaste în Mânăstirea voastră?”, a răspuns arapul.

“Dar unde avem noi oaste aici când ţara se află în bună pace?”

Atunci îi răspunse acela stareţului:

“Vei şti că eu sunt rânduit cu oastea cea nevăzută, a întunericului ca să ne luptăm cu ceata călugărilor. Că voi, atunci când depuneţi jurământul călugăriei, nouă ne declaraţi război nevăzut, şi multe răni ne pricinuiţi cu armele voastre cele duhovniceşti. De multe ori noi ne depărtăm ruşinaţi, fiind arşi ca de para focului de rugăciunile voastre.

Însă acum nu mai avem atâta frică de voi, de când a murit Stareţul Paisie, care ne era înfricoşat nouă. De la el am suferit noi multe şi grele răni. Încă de când a venit el cu 60 de călugări din Sfântul Munte eu am fost rânduit cu 60.000 de ostaşi spre a lupta cu soborul lui. Cât a trăit el noi nu am avut odihnă.

Câte ispite, câte necazuri şi intrigi n-am uneltit noi împotriva lui şi a călugărilor spre a-i împuţina la suflet şi spre a-i surpa, dar n-am izbutit. Cât a a trăit Stareţul, atacurile noastre rămâneau mai totdeauna zadarnice, căci el îi conducea la luptă pe monahi cu multă iscusinţă, întărindu-i cu pilda vieţii lui şi cu sfaturi duhovniceşti în toate zilele.

După moartea lui, războiul nostru s-a uşurat. Pentru asta am scos atunci din front 10.000 de ostaşi cari nu mai aveau treabă, rămânând cu 50.000 în oaste. N-a trecut multă vreme şi rânduielile Stareţului Paisie n-au mai fost păzite cu scumpătate.

S-au ivit împerecheri în sobor, iar belşugul din Mânăstire şi grijile lumeşti pentru case şi metoace au început să vâneze tot mai mult pe călugări; pentru asta şi războiul nostru s-a uşurat simţitor. Deci am mai permutat atunci de pe frontul din Mânăstirea voastră încă alţi 10.000 de luptători, trimiţându-i în altă parte. Aşa am rămas numai cu 40.000.

Când li s-a dat deplină slobozenie mirenilor să petreacă vara la voi în Mânăstire, dimpreună cu femeile, atunci bucuria noastră!, căci slăbind frontul călugărilor, am fost şi noi mai uşuraţi. Pentru asta am mai scos din front alţi 10.000 de ostaşi. Am rămas deci numai cu 30.000. În cele din urmă s-a deschis şcoala pentru copiii mirenilor aici în Mânăstire. Mulţi din călugări şi-au ales ucenici isteţi dintre copiii cari nu erau de călugărie. Copiii zburdalnici, venind mereu în atingere cu călugării, au domolit aşa de mult atacul călugărilor, încât noi am rămas aproape fără de lucru. De aceea am fost silit să mai uşurez frontul nostru.

Atunci am mai permutat încă 10.000 de luptători şi am rămas până azi numai 20.000 în front. Aceştia stau totdeauna în Mânăstire, dând război zi şi noapte călugărilor!”

Auzind acestea Stareţul, a oftat cu durere, întrebând iar cu mirare:

“Dar ce mai aveţi nevoie să staţi acum în Mânăstire, căci după cum mărturiseşti singur, azi călugării nu mai au râvna aceea ca înainte ca să vă lupte, ci fac mai mult pe placul vostru, prin îndeletnicirile cele lumeşti? Ce rost mai aveţi voi în Mânăstire?”

Atunci urâtul acela (silit fiind de puterea lui Dumnezeu) a descoperit taina pentru care mai luptă pe călugării din veacul nostru, zicând către Stareţ:

“Adevărat că nu se mai află azi nimeni care să ne lupte ca înainte, căci dragostea voastră s-a împuţinat, iar grijile lumeşti şi amestecul (tulburările) mirenilor au răcit râvna călugărilor, dar mai avem încă ceva care ne mai dă de lucru în Mânăstire.

Sunt tărfăloagele cele de cărţi, ardele-ar focul, cari încă nu ne lasă să ne liniştim! Încă prin ele călugării cei noi cari au venit cu râvnă fierbinte din lume, ne pricinuiesc încă multe răni grele. Căci cum iau în mână vechiturile acelea de cărţi, îndată încep a se sălbătici împotriva noastră. Ei uneltesc fel de fel de arme usturătoare pentru noi, precum sunt postirile, privegherile, osteneli grele şi mai ales rugăciunile lor cele umilicioase! Acestea toate sunt pentru noi săgeţi aprinse cari ne pârjolesc şi nu ne putem apropia de dânşii!

Adeseori unul singur, dacă se întărâtă din citire, ne pune pe fugă pe noi toţi! Şi multă osteneală şi tactică ne trebuie ca să-l aducem la prochimen pe unul ca acesta care se sălbăticeşte din citirea cărţilor!”

Atunci bietul Stareţ nu s-a răbdat până ce nu l-a întrebat şi aceasta:

“Dar cu ce luptaţi voi mai mult pe călugării din veacul acesta?”

“Toată osârdia noastră de acum este ca să îndepărtăm pe monahi şi pe monahii de la îndeletnicirile cele duovniceşti şi mai ales ne sârguim ca să-i dezbărăm de la citirea cărţilor sfinte!

Căci nimic nu aţâţă mai mult pe călugări contra noastră ca citirea pe afumatele celea de cărţi! De aceea şi noi ne străduim în tot chipul ca să-i depărtăm pe călugări de la năravul cititului, dându-le de lucru la altele şi încurcându-i cu tot felul de griji pe la metoace, cu viile şi grădinile, cu pescuitul, cu vânzarea vinului; iar în Mânăstire cu creşterea copiilor şi cu găzduitul mirenilor, cari petrec vara la aer.

Toţi aceia cari se încurcă cu acestea sunt prinşi de noi ca şi muştele în pânza de păianjen. Ei ne slujesc întru toate nouă. Până nu vom vedea ori părăsite cu desăvârşire, ori arse vechiturile acelea de cărţi, noi nu ne putem linişti! Ele sunt totdeauna ca nişte bolduri ascuţite împotriva noastră!”

Când a terminat şi vorbele acestea a bătut toaca de utrenie şi îndată s-a stins ca fumul ofiţerul demonilor, iar Stareţul s-a trezit cu o mare durere la inimă din pricina celor descoperite.

Adunându-se tot soborul la biserică, el a povestit cu lacrimi această înfricoşată vedenie. A poruncit apoi să se scrie şi o carte de mână despre aceasta, spre cunoştinţa şi folosul urmaşilor.

Abonați-vă la canalul nostru Telegram!

4 Comentarii

 1. rusul

  Ehe! Cît îi de hîtru dracu’ azi are ocupaţii mai perfide: internetul, telefoanul mobil… Cine mai citeşte azi cărţi? Se mai duce cineva la bibliotecă să împrumute cărţi? Păi de ce să ne ducem dacă avem internet? Apăsăm pe buton şi cartea stă în faţa noastră!

  Răspuns
 2. Nelly

  O parte bună din cărţile vechi sfinte le-au ars şi le-au distrus comuniştii şi bolşevicii. Dar Liturghierele, Ceasloavele şi chiar Psaltirile care se editează acum, au omise unele lucruri din ele şi au şi prescurtări. De celelalte cărţi nici n-are rost să mai vorbim că folosesc un limbaj ultra-modern, sofisticat. Vezi Doamne, noi suntem culţi, elevaţi!
  Numai cine ştie la ce bătrînică sau poate pe la călugări bătrîni se mai găsesc cărţi vechi! Iar tot ce e nou, e ca şi marfa de azi… de unică folosinţă.

  Răspuns
 3. marele Păcătos

  Nelly
  Eschivarea rugăciunii cu adevărat pierde şi puterea ei/ poate nu definitiv.
  Dar rugăciunea de azi este după putere practic ca a Sfinţilor!

  rusul
  am luat cartelă prin 2011 de la bibliotecă din chişinău, cartelă din plastic adică RFID, dar am întors-o ca să scap câte puţin de toate drăciile celui blestematului celui rău, şi la moment ce o returnam explicând punctul de vedere Creţtin-Ortodox, doamna mi-a zis, nu e problemă, oricum anul acesta 2012 vine utilaj de peste hotare ca să schimbăm toate cartelele pe altele – ATUNCI AM PRESUPUS CĂ UTILAJ VINE CARE ŞI FOTOGRAFIAZĂ, PENTRU CĂ ATUNCI FOTOGRAFIAU CU CAMERĂ WEB, IAR ACUM CU CAMERĂ CARE POSIBIL PUNE PE FRUNTE 666 DE CULOARE VERDE.
  Cum să explici oamenilor?
  Rugăciune trebuie multă, post, smerenie, şi buna conştiinţă!
  Rugăciunea să fie cât mai deasă!
  Sfântul Schiieromonahul Sampson Sivers zice, citiţi o singură rugăciune cât mai lent, pentru ca să o simţiţi. Citiţi 20 de minute aceeaşi rugăciune, nu contează de câte ori reuşiţi în acest răstimp, 1,2,5, principalul e să o rostiţi cu sufletul cu mintea şi cu inima!

  Răspuns
 4. Iraida

  Cita tristete te cuprinde citind acest articol. Cu adevarat ne-am impotmolit in tot felul de griji lumesti uitind de rugaciune, umilinta, dragoste, porunci… Sustrasi suntem de toate uneltirile dracesti si noi noile tehnologii. Dar da-ne Doamne ca indepartindu-ne de Tine cu mintea, sa nu ne indepartam si cu inima. Simpla amintire a vechilor carti cind copii fiind aveam posibilitatea sa le rasfoim, ne duce in minunata lume interioara, linistita si deci si duhovniceasca. Sa tindem sa revenim cu sufletull la inceputuri…la Dumnezeu!
  Ajuta-ne Doamne si nu ne lasa pe noi pacatosii.
  Bogdaproste celor ce cu grija si dragoste au postat articolul.

  Răspuns

Lasa un raspuns

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *