O persoană importantă a fost primită la mănăstirea Pokrovsky. Într-un un reportaj foto se poate vedea pe Stareța Teofanie așteptând un oaspete de rang înalt. Ea ține în mâini un buchet magnific. Călugărițele, aflate una în fața celeilalte, sunt gata să întâlnească oaspetele. Cine este totuşi invitatul?

UNITATE ÎN SATANA. Ereziarhul Chiril și ecumenismul la mănăstirea Pokrovsky. (VIDEO)

UNITATE ÎN SATANA. Ereziarhul Chiril și ecumenismul la mănăstirea Pokrovsky. (VIDEO)

Iată se oprește o mașină și coboară un bărbat cu o ținută neobișnuită, urmat de o delegație, intră pe un covor roșu întins pentru el, în fața lui așteaptă portarii special pregătiți, dar mai întâi stareța Teofania, care cu o bucurie incredibilă îi înmânează un buchet somptuos.

Măicuțele așteaptă în sfârșit și primesc binecuvântarea mult așteptată, toate îi sărută pe rând mâna, alături e prezent şi ieromonahul Ștefan Igumnov din Departamentul de relații externe al Patriarhiei Moscovei organizatorul procesului. Ei trec împreună cu delegația pe lângă masa somptuoasă pregătită în cinstea acestei ocazii importante. Fără îndoială, masa a fost binecuvântată de capul Bisericii Ortodoxe Ruse, și toată lumea a început masa, la care conducătorul Patriarhiei Ruse a primit cadouri și spectacolele copiilor. Toată lumea a fost foarte fericită să ia parte la un astfel de eveniment minunat.

Iată cum ar descrie evenimentul ecumeniştii-moderniști din Departamentul de relații externe al Patriarhiei Moscovei.

Dar cum ar caracteriza un creștin ortodox credincios acest eveniment? Cu totul invers.

La mănăstirea Pokrovsky a avut loc o întâlnire ecumenistă teribilă. În reportajul foto o puteți vedea pe stareța care a pregătit totul pentru sosirea ereziarhului, ea îl așteaptă pe șeful structurii eretice numită „Biserica Asiriană de Răsărit”. În mâinile stareţei se află un buchet luxuriant, un simbol al reverenței ecumeniste.

Călugărițele, aflate una în fața celeilalte, sunt deja pregătite să facă o lepădare de la canoanele Bisericii Ortodoxe. Iată că vine şi musafirul. Din mașină coboară primatul nestorienilor, urmat de o delegație, în care se află apostatul de la Ortodoxie – Roland Bijamov și alți propăvăduitori de erezie și ecumeniști.

Oaspetele principal intră pe un covor roșu întins pentru el, dar înainte de a înainta, stareța Teofanie îi înmânează un buchet generos, maicile au așteptat şi în sfârșit primesc binecuvântarea mult așteptată a ereziarhului și posibilitatea de a se a rupe de canoanele Bisericii, prin binecuvântarea stareței ecumeniste.

Sub supravegherea stareţei, toată lumea îi sărută pe rând mâna, iar ieromonahul Stephan Igumnov, de la Departamentul de relații externe al Patriarhiei Moscovei, se află în apropiere, îngrijorat de ceva. Nu, nu despre trădarea continuă a lui Hristos și a Bisericii îşi face griji – îi este indiferentă această lepădare. Ereziarhul Chiril și el sunt inițiatorii acestei lepădări, neavînd de gând să îşi schimbe viața lor ecumenistă lipsită de Dumnezeu. Igumnov a pierdut pe cineva în mulțime, de aceea îşi face griji.

Astfel se comite o crimă duhovnicească, care va rămâne, ca întotdeauna în umbră, fără a i se trage atenția clerului și fără ca să urmeze careva pedepse.

Împreună cu delegația, vizitatorii sunt conduși la masa somptuoasă pregătită în cinstea acestui eveniment. După rugăciuni, la care a participat şi oaspetele-eretic, falsul patriarh nestorian, toată lumea a trecut la masă, la care conducătorul nestorienilor, schismaticilor și ereticilor, care anterior s-a îndepărtat de Ortodoxie, au fost așteptați cu cadouri – spectacole pentru copii.

Bieții copii, în virtutea vârstei lor fragede, au fost forțați să participe la acest eveniment rău ecumenist. Pentru Sfinții Părinți acest lucru ar fi provocat jale și indignare. Să te comporți în acest fel cu un ereziarh, să exploatezi copiii în acest fel… Dar acești tați și mame au bucurie. Stareța zâmbeşte, personalul propăvăduitorilor de erezie de la Departamentul de relații externe al Patriarhiei Moscovei se distrează.

Și-au făcut treaba și se pare că nu au pierdut nimic, ci doar au obținut laude din partea superiorilor lor pentru că au reușit să îndeplinească cu succes misiunea ecumenistă de a se întâlni cu capul ereticilor. Și totuși, nu, nu, au pierdut, și-au pierdut conștiința și nu numai atât, dar „a pierde conștiința este cel mai cumplit lucru” (Arhimandritul Paul (Gruzdev)) și „ce folos are omul dacă va câștiga toată lumea și își va pierde sufletul său? sau ce răscumpărare va da omul pentru sufletul său?” (Matei 16, 26).

Ereziarhul Chiril s-a întâlnit cu primatul bisericii asiriene din Răsărit

Biserica asiriană acceptă decretele a doar două Sinoade Ecumenice: cel de la Niceea (325) și cel de la Constantinopol (381). Iar cei care nu acceptă cel puțin unul dintre cele șapte Sinoade Ecumenice sunt o adunare eretică satanică.

Noul Testament asirian nu include a doua epistolă a lui Petru, a doua și a treia epistolă a lui Ioan, epistola lui Iuda și Apocalipsa. Spre deosebire de Ortodoxie, care recunoaște în Hristos o singură persoană, un singur ipostas și două naturi (divină și umană), „Biserica asiriană a Răsăritului” învață că în unica persoană (personalitate) a lui Hristos sunt unite două ipostasuri (realizări particulare ale naturii) și două naturi (ființă comună). Mai mult, Biserica Ortodoxă crede că fața lui Hristos este pe deplin identică cu fața lui Dumnezeu Cuvântul.

Astfel, potrivit Ortodoxiei, Hristos nu are un chip uman (persoană), care este complet înlocuit de chipul divin al lui Dumnezeu Cuvântul, de asemenea, Hristos nu are o voință personală (gnomică), ci doar două voințe naturale, adică înclinații de a face ceea ce este caracteristic după natură (decretele așa-numitului Sinod Ecumenic al VI-lea).

În timp ce Biserica asiriană afirmă că persoana lui Hristos este Dumnezeu-umană, există o componentă umană în persoana lui Hristos și, în consecință, Hristos are o singură voință personală Dumnezeu-umană.

„Biserica” asiriană din Răsărit l-a canonizat pe arhiepiscopul excomunicat al „Bisericii” grecești din Constantinopol, Nestorie (381-451), și de aceea este numită „nestoriană”. „Biserica” asiriană respinge termenul „Fecioara Maria” și o numește pe Fecioara Maria „Mama lui Hristos”. 

Iertarea păcatelor la aceşti eretici nu se face prin spovedanie, ci prin Euharistie. Laicii și preoții se împărtășesc în același mod, adică iau pâinea în mână și beau vinul din pahar. „Biserica” asiriană recunoaște prezența reală a lui Hristos în pâinea și vinul euharistic, dar nu acceptă doctrina transformării pâinii și vinului în trupul și sângele lui Hristos.