Notă: Dragi fraţi şi surori întru Hristos! Observaţi înşelarea ecumenistului Irineu? Noi suntem despărţiţi de ereticii monofiziţi nu de împrejurări istorice, dar de anume faptul că aceştia mărturisesc greşit credinţa şi sunt condamndaţi ca eretici, respingînd hotărîrile a 4 Sfinte Sinoade Ecumenice a Sfinţilor Părinţi. Ceea ce automat îi exclud din ortodoxie, nefiind nici măcar creştini, ca şi papistaşii de altfel. Cine are urechi de auzit, să audă!

În timpul vizitei sale la Damasc, Patriarhul Serbiei s-a întîlnit cu Mar Ignatius Afrem al II-lea, Patriarhul Antiohiei şi a întregului Orient şi cu capul „bisericii” monofizite a Siriei, Ioan al X, anunţa agenţia de ştiri Romfea. Ierarhii au cerut o unitate mai profundă între Biserica Ortodoxă şi aşa-numitele comunităţi eretice orientale.

În timpul vizitei, „patriarhul” Mar Ignatii Afrem al II-lea a declarat că „credincioşii abia aşteaptă acea zi, cînd vom primi Sfînta Împărtăşanie din acelaşi vas euharistic, după ce teologii ambelor Biserici au fost de acord că mărturisim aceeaşi credinţă (!!!) în Domnul nostru Iisus Hristos, Cuvîntul întrupat al lui Dumnezeu”.

În răspunsul său, Patriarhul Irineu şi-a mărturisit unitatea cu ereticii monofiziţi: „Ne uneşte dragostea şi credinţa în Domnul Iisus Hristos. Noi suntem o singură Biserică (!!!), deşi, din păcate, împrejurările istorite ne-au despărţit”.

Patriarhul Irineu a mai adăugat că Biserica are nevoie de unitate, îndeosebi în vremurile dificile. „Puterea noastră e în unitate, iar unitatea nu e doar în cuvinte, dar şi în acţiuni serioase pentru a obţine o unitate deplină în toate domeniile”.