Notă: Dragi fraţi şi surori întru Hristos! Deja e mai tîrziu decît ne dăm seama. Mulţi cred că antihrist şi marcarea tuturor cu semnul fiare e ceva ce ţine de viitorul îndepărtat. Dar cît de mult se înşeală aceştia… De aceea ne-a şi avertizat Domnul cînd ne-a spus – oare va găsi credinţă pe pămînt cînd va sosi iar? Cine are urechi de auzit, să audă!