Selectați pagina

Patriarhul Bartolomeu de Istanbul își consideră sinodul panecumenist ca fiind UNIC, având scop principal mărturisirea că Biserica Ortodoxă este Biserica cea Una, Sfântă, Sobornicească (nu se știa asta?)

Patriarhul Bartolomeu de Istanbul își consideră sinodul panecumenist ca fiind UNIC, având scop principal mărturisirea că Biserica Ortodoxă este Biserica cea Una, Sfântă, Sobornicească (nu se știa asta?)

Sanctitatea Sa Bartolomeu, Patriarhul Ecumenic al Constantinopolului, a adresat tuturor membrilor Bisericii Ortodoxe un mesaj referitor la Sfântul şi Marele Sinod, care se va întruni în perioada 16-27 iunie 2016, în insula Creta. Sanctitatea Sa îndeamnă cu fervoare ca toţi credincioşii, clerici şi laici, bărbaţi şi femei, tineri şi bătrâni, să se roage pentru importantul eveniment al Ortodoxiei. Redăm mai jos textul mesajului Patriarhului Ecumenic:

Cu harul lui Dumnezeu, Cel care a instituit şi a inspirat Biserica de-a lungul veacurilor, Cel care a călăuzit şi luminat pe Părinţii Bisericii prin Sinoadele Locale şi Ecumenice, vom convoca Sfântul şi Marele Sinod al Bisericii Ortodoxe în Creta, în luna iunie.

Toţi Întâistătătorii celor 14 Biserici Ortodoxe Autocefale, împreună cu delegaţiile de ierarhi şi consilieri, se vor întruni pentru a demonstra şi declara unitatea Trupului lui Hristos, precum şi pentru a pronunţa şi proclama un mesaj de speranţă şi iubire către o lume care tânjeşte după bucuria şi viaţa Evangheliei lui Hristos.

Cel mai important scop al acestui Sinod panortodox este acela de a mărturisi că Biserica Ortodoxă este Biserica cea Una, Sfântă, Universală (sobornicească) şi Apostolică unită prin Sfintele Taine, Sfintele Canoane şi Sinoadele Ecumenice.

Recunoaştem faptul că lumea aşteaptă o voce vibrantă asupra mai multor provocări presante, dar am considerat că este necesar să abordăm şi unele aspecte pastorale ale Bisericii noastre.

Faptul că Ortodoxia îşi va exprima sinodalitatea la nivel global după atâtea secole constituie un pas decisiv.

Rugăm cu fervoare ca plenitudea Bisericii, clerici şi laici, bărbaţi şi femei, bătrâni şi tineri, să se roage pentru acesteveniment unic şi istoric. În special, vă rugăm să Îi cereţi lui Dumnezeu să întărească şi să insufle pe conducătorii Bisericii să-şi manifeste unitatea într-o lume afectată de conflicte şi diviziune.

Fie ca Dumnezeu să binecuvânteze Sfântul şi Marele Sinod, iar harul Său bogat să fie cu voi cu toţi!

| basilica

Asta-i viclenie la drumu’ mare. Păi nu mărturisesc toate Sinoadele Ecumenice faptul că Biserica Ortodoxă este cea Una, Sobornicească și Apostolească? Nu este inclus acest lucru în Crezul de credință, ce-l rostește orice ortodox? Prin asta se consideră dinainte a fi sfânt acest sinod? Erezia ereziilor – ecumenismul – nu ar trebui să scopul principal al acestui Sinod?

Și de unde vine unicitatea acestui sinod? Dacă tot este considerat mare și sfânt, atunci Sinoadele Ecumenice cum au fost, după părerea lui Bartolomeu? O fi sinodul lui mai sfânt și mai mare, de e așa de unic, sau poate că e vorba de unicul sinod apostat de la sfârșitul veacurilor? Știți cum se zice în popor: gura păcătosului, Adevăr grăiește!

Sursa: apologeticum.ro

Abonați-vă la canalul nostru Telegram!

Lasa un raspuns

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *