Notă: Îi rugăm pe colegii din media, care doresc să preia acest material pentru publicare, să introducă pe site-urile lor în mod obligatoriu acest comentariu introductiv, care indică exclusivitatea asupra acestor informaţii (a textului în limba română, plus a clipurilor video, care au avut nevoie de timp îndelungat pentru a fi adunate)

Suntele de trîmbiţe se aud deja de mai mult timp peste tot în lume, prevestind careva cataclisme globale în viitorul apropiat. Cu toate acestea e imposibil a spune cu exactitate cînd acestea se vor întîmpla, cu excepţia cînd aceste sunete sunt auzite în zone seismice active.

În Cehia, 2 iunie:

Illinois, 15 mai:

Mai 2019, undeva în Orientul Mijlociu: