Selectați pagina

Trebuie sa te hotarasti: Ori esti prieten cu ereticii si esti dusman cu Dumnezeu, ori fii vrednic de a fi cu Dumnezeu

Trebuie sa te hotarasti: Ori esti prieten cu ereticii si esti dusman cu Dumnezeu, ori fii vrednic de a fi cu Dumnezeu

Dupa roadele lor ii veti cunoaste !!!! Zice Domnul …

17.Feriţi-vă de proorocii mincinoşi, care vin la voi în haine de oi, iar pe dinăuntru sunt lupi răpitori.
18.După roadele lor îi veţi cunoaşte. Au doară culeg oamenii struguri din spini sau smochine din mărăcini?

Aşa că orice pom bun face roade bune, iar pomul rău face roade rele.

Nu poate pom bun să facă roade rele, nici pom rău să facă roade bune.

Iar orice pom care nu face roadă bună se taie şi se aruncă în foc.

De aceea, după roadele lor îi veţi cunoaşte.

Nu oricine Îmi zice: Doamne, Doamne, va intra în împărăţia cerurilor, ci cel ce face voia Tatălui Meu Celui din ceruri.

Mulţi Îmi vor zice în ziua aceea: Doamne, Doamne, au nu în numele Tău am proorocit şi nu în numele Tău am scos demoni şi nu în numele Tău minuni multe am făcut?

Şi atunci voi mărturisi lor: Niciodată nu v-am cunoscut pe voi. Depărtaţi-vă de la Mine cei ce lucraţi fărădelegea.
De aceea, oricine aude aceste cuvinte ale Mele şi la îndeplineşte asemăna-se-va bărbatului înţelept care a clădit casa lui pe stâncă.
A căzut ploaia, au venit râurile mari, au suflat vânturile şi au bătut în casa aceea, dar ea n-a căzut, fiindcă era întemeiată pe stâncă.

Iar oricine aude aceste cuvinte ale Mele şi nu le îndeplineşte, asemăna-se-va bărbatului nechibzuit care şi-a clădit casa pe nisip.

Şi a căzut ploaia şi au venit râurile mari şi au suflat vânturile şi au izbit casa aceea, şi a căzut. Şi căderea ei a fost mare. Matei 7, (17-27 )

De aceea Sf Nicolae le dadea palme ereticilor in Sinod ! … In contradictie cu Sf Parinti si Sf Scriptura, apostatii nostri din BOR  le da ereticilor medalii…si pupaturi… Vai lor !!! Caci sunt potrivnicii Domnului prin neascultare de porunci !

De Mă iubiţi, păziţi poruncile Mele. ( Ioan 14,15 )

Cel ce nu iubeşte pe Domnul să fie anatema! Epistola întâia către Corinteni a Sfântului Apostol Pavel (16,22)

Acestia sunt lupii in piele de oaie…Slujitori ai antihristului de care trebuie sa va indepartati, ca sa nu fiti in partasie cu ei –vedeti Canoanele Apostolice

CANONUL 10 apostolic (OSÂNDIREA COMUNIUNII CU CEI AFURISIŢI).

Dacă cineva s-ar ruga, chiar şi în casă, împreună cu cel afurisit (scos din comuniune), acela să se afurisească.

(11, 12, 32, 45, 48, 65 ap.; 5 sin. 1 ec; 2 Antioh.; 9 Cartag.)

CANONUL 45 apostolic (OPRIREA COMUNIUNII CU ERETICII)

Episcopul sau presbiterul sau diaconul, dacă numai s-a rugat împreună cu ereticii, să se afurisească; iar dacă le-a permis acestora să săvârşească ceva ca clerici (să săvârşească cele sfinte), să se caterisească.

(10, 11, 46, 64 ap.; 2, 4 sin. UI ec; 6, 9, 32, 33, 34, 37 Laod.; 9 Tim. Alex.)

CANONUL 46 apostolic (TAINELE ERETICILOR NU SUNT TAINE)

Poruncim să se caterisească episcopul sau presbiterul care a primit (ca valid) botezul ori jertfa (euharistia) ereticilor. Căci ce fel de împărtăşire (înţelegere) are Hristos cu Veliar? Sau ce parte are credinciosul cu ne­credinciosul? (II Cor. 6,15).

(47, 68 ap.; 19 sin. I ec; 7 sin. 11 ec; 95 Trui.; 7, 8 Laod.; 1, 47 Vasile cel Mare)

Abonați-vă la canalul nostru Telegram!

Lasa un raspuns

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *