saptamana_de_rugaciune_ecumenicaCităm ştire de pe site-ul ziarullumina.ro: În a treia săptămână a lunii ianuarie a fiecărui an (19-26 ianuarie în 2015), Bisericile creştine din întreaga lume organizează seri de rugăciune pentru unitatea creştină. Tema Săptămânii de Rugăciune pentru Unitatea Creştină din anul 2015 este inspirată din textul scripturistic “Atunci a venit o femeie din Samaria să scoată apă. Iisus i-a zis: «Dă-Mi să beau»“ (Evanghelia după Ioan capitolul 4, versetul 7). În Bucureşti, Săptămâna de Rugăciune (a se citi Urâciune – n. admin.) pentru Unitatea Creştină (19-26 ianuarie 2015) a debutat aseară la Catedrala Patriarhală „Sfinţii Împăraţi Constantin şi Elena“, prin slujba Vecerniei, în prezenţa Preafericitului Părinte Patriarh Daniel şi a reprezentanţilor cultelor creştine din Capitală.

Ce o fi oare în capul sfinţiţilor ierarhi păstori puşi de Dumnezeu s-au îngăduiţi de El să păstorescă turma dreptcredincioşilor creştini din România?

Consideră ca nu mai sunt valabile canoanele Sfinţilor Apostoli şi celelalte care le confirmă? Consideră că s-au demodat? Dar oare Duhul nu e acelaşi?

Se cred ei mai întelepţi decât Sfinţii lui Dumnezeu? Sunt ei atât de plini de dragoste frăţească pentru eterodocşi încât îi pot scoate de sub anatemele Sfintelor Sinoade Ecumenice fără ca aceştia să se fi pocăit şi să fi renunţat la ereziile lor? S-a răzgândit Duhul Sfânt şi nu-i mai consideră pe eretici eretici? Trebuie să-i pupăm în bisericile noastre pe hulitorii de cele sfinte, pe cei ce hulesc Sfintele Taine şi lucrarea lui Dumnezeu în Biserică? Trebuie să ne ploconim în faţa hulitorilor Maicii Domnului şi a sfinţilor?

Se pare că da, după gândirea înalţilor prelaţi.

Ei bine preasfinţiţilor, noi cei care mărtirisim ortodox, NU vă urmăm!

Să înţelegem că Patriarhia şi Sinodul BOR le recunoaşte tainele ereticilor:

– romano-catolici (papistaşi) şi greco-catolici, care sunt tot una cu ei, ce nu mărturisesc aceeaşi Sfântă Treime ca şi noi;

– pe cele ale protestaţilor şi mai eretici decât papistaşii, din care s-au rupt, pe cei ce n-o recunosc pe Maica Domnului ca rugătoare pentru tot neamul omenesc şi care au recunoscut căsătoriile (spurcăciunile) homosexuale şi au hirotonit femei (lutheranii şi anglicanii), nu acceptă cultul sfinţilor etc;

-pe cele ale monofiziţilor armeni (copţi, siro-iacobiţi etc), ce nu mărturisesc cele două firi ale Mântuitorului, în înţelesul ortodox mărturisit de Sfinţii Părinţi la Sinodul IV Ecumenic…

Aceştia toţi sunt sub anatemele Sfinţilor!

Dacă Patriarhia se rogă împreună cu ei înseamnă că nesocoteşte hotărârile Sfintelor Sinoade şi se pune sub aceleaşi anateme cu ei!

Iată, din nou, canoanele care îi condamnă:

CANONUL 10 apostolic (OSÂNDIREA COMUNIUNII CU CEI AFURISIŢI). Dacă cineva s-ar ruga, chiar şi în casă, împreună cu cel afurisit (scos din comuniune), acela să se afurisească. (11, 12, 32, 45, 48, 65 ap.; 5 sin. 1 ec; 2 Antioh.; 9 Cartag.)

CANONUL 45 apostolic (OPRIREA COMUNIUNII CU ERETICII) Episcopul sau presbiterul sau diaconul, dacă numai s-a rugat împreună cu ereticii, să se afurisească; iar dacă le-a permis acestora să săvârşească ceva ca clerici (să săvârşească cele sfinte), să se caterisească. (10, 11, 46, 64 ap.; 2, 4 sin. UI ec; 6, 9, 32, 33, 34, 37 Laod.; 9 Tim. Alex.)

CANONUL 46 apostolic (TAINELE ERETICILOR NU SUNT TAINE) Poruncim să se caterisească episcopul sau presbiterul care a primit (ca valid) botezul ori jertfa (euharistia) ereticilor. Căci ce fel de împărtăşire (înţelegere) are Hristos cu Vcliar? Sau ce parte are credinciosul cu ne­credinciosul? (II Cor. 6,15). (47, 68 ap.; 19 sin. I ec; 7 sin. 11 ec; 95 Trui.; 7, 8 Laod.; 1, 47 Vasile cel Mare)

CANONUL 64 apostolic (OPRIREA COMUNIUNII CU NECRESTINII ŞI ERETICII) Dacă vreun cleric sau laic ar intra în sinagogă (adunarea iudeilor sau a ereticilor) spre a se ruga, să se şi caterisească şi să se şi afurisească. (7, 45, 70, 71 ap.; 11 TruL; 1 Antioh.; 6, 29, 33, 37, 38 Laod.)

CANONUL 6 al Sinodului local de la Laodiceea Să nu fie iertat ereticilor să intre în casa lui Dumnezeu, stăruind ei în eres. [Apostolic, can. 45, 65]
TÂLCUIRE
Nu sloboade canonul acesta pe eretici să intre în Biserica lui Dumnezeu, cea de ortodocşi ţinută, dacă nu vor a se întoarce şi stăruie în eres. Vezi şi cel apostolesc 45.

CANONUL 32 al Sinodului local de la Laodiceea Nu se cuvine a lua binecuvântările ereticilor, care mai mult sunt necuvântări, decât bine cuvântări. [Apostolic, can. 45]
CANONUL 33 al Sinodului local de la Laodiceea Nu se cuvine cu ereticii, sau cu schismaticii a se ruga împreună.
TÂLCUIRE
Rânduieşte canonul acesta să nu ne împreună rugăm, nici cu ereticii, adică cu cei ce greşesc în credinţă, nici cu schismaticii, adică ce după credinţă sunt ortodocşi, dar de soborniceasca Biserică despărţiţi pentru oarecare predanii, şi obişnuiri care se pot vindeca, după canonul 1 al marelui Vasilie. Vezi şi pe cel 45 apostolesc.
Canonul 15 Sinod I-II (861) Constantinopol (Pidalion 1992, pg. 85): Cele rânduite pentru preoți, episcopi și mitropoliți se potrivesc cu mult mai vârtos pentru patriarhi. Drept aceea, dacă vreun preot, episcop sau mitropolit ar îndrăzni, să se îndepărteze de împărtășirea cu patriarhul său și nu ar pomeni numele lui, așa cum este hotărât și rânduit, la Dumnezeieștile Taine, mai înainte de înfățișarea Sinodului și condamnarea lui definitivă (a patriarhului ce ar greși în ceva – nota noastra) face schismă. Sfântul Sinod a hotărât ca acesta să fie străin de toata preoția, în caz că se va vădi de acest nelegiuit lucru. Acestea s-au pecetluit pentru cei care învinuiesc și se îndepărtează de întâistătătorii lor, fac schismă și rup unitatea Bisericii. În schimb, cei care se despart de împărtășirea cu întâistătătorul lor, pentru oarecare erezie condamnată de Sfintele Sinoade sau de Sfinții Părinți, aceia care predică eresul în public și cu capul descoperit îl învață în biserică, unii ca aceștia nu numai că nu sunt supuși certării canonice, îngrădindu-se pe sine de împărtășirea cu numitul episcop, înainte de cercetarea Sinodului, ci și de cinstea cuvenită Dreptmăritorilor se vor învrednici, că nu au osândit episcopi, ci episcopi mincinoși și învățători mincinoși (nu se referă la pierderea Harului, ci la faptul ca aceștia învață minciuna, deci sunt episcopi mincinoși – nota noastră) Și (cei care întrerup pomenirea lor – nota noastră) nu au rupt unitatea Bisericii, prin schismă, ci, s-au silit a izbăvi Biserica de schisme și de dezbinări.

Aşadar să NU ne rugăm cu ereticii şi să nu-i urmăm pe episcopii şi preoţii care se roagă cu aceşti sau care au simpatii eretice. Ecumenismul este erezie!

,,Ecumenismul? Erezia tuturor ereziilor. Căderea Bisericii prin slujitorii ei. Cozile de topor ale apusului. Numai putregaiul cade din Biserica ortodoxă, fie ei: arhierei, preoţi de mir, călugări sau mireni. Înapoi la Sfânta Tradiţie, la Dogmele şi Canoanele Sfinţilor Părinţi ale celor şapte Soboare Ecumenice, altfel la iad cu arhierei cu tot. Ferească Dumnezeu!’’ (Părintele arhimandrit Arsenie Boca, Talanţii împărăţiei, p.197)

Să ne amintim importanta mărturisire a românilor, de anul trecut:
MĂRTURISIRE ÎMPOTRIVA EREZIEI a românilor (monahi athoniţi, din ţară şi mireni)

Autor: Daniela Vla