Botezul Domnului se mai numește și Dumnezeiasca Arătare, întrucât, cu acest prilej, S-a arătat în chip văzut Singurul Dumnezeu Adevărat, Cel în Treime închinat: Dumnezeu-Tatăl, prin glasul in cer; Dumnezeu-Fiul – Cel Întrupat – prin botez; Dumnezeu-Duhul Sfânt, prin pogorârea asupra Celui Botezat.

Tâlcuirea Sfântului Teofan Zăvorâtul la Botezul Domnului (Dumnezeiasca Arătare)

Tâlcuirea Sfântului Teofan Zăvorâtul la Botezul Domnului (Dumnezeiasca Arătare)

Aici, se arată și taina legăturilor dintre Ipostasurile Sfintei Treimi: Dumnezeu-Duhul Sfânt de la Tatăl purcede și întru Fiul Se odihnește, dar nu purcede din El.

Se mai arată aici și că iconomia Întrupării pentru a noastră mântuire a fost săvârșită de Dumnezeu-Fiul cu împreună-lucrarea Duhului Sfânt și a lui Dumnezeu-Tatăl.

Se mai arată și faptul că mântuirea fiecăruia nu se poate săvârși altfel decât în Domnul Iisus Hristos, cu harul Sfântului Duh, prin bunăvoirea Tatălui.

Toate tainele creștinătății strălucesc aici cu lumina lor dumnezeiască și luminează mințile și inimile celor ce cu credință săvârșesc această mare prăznuire.

Veniți să ne înălțăm cu mintea și să ne afundăm în contemplarea acestor taine ale mântuirii noastre, cântând: „În Iordan, botezându-Te Tu, Doamne, închinarea Treimii s-a arătat”, care chivernisește în chip treimic mântuirea noastră și ne mântuiește în chip treimic.

Din: Sfântul Teofan Zăvorâtul, Tâlcuiri din Sfânta Scriptură pentru fiecare zi din an,