Avva Antonie despre năzuinţele trupului (sufletului)

Notă: în unele cazuri avva Antonie urmând obiceiul Scripturilor, foloseşte cuvîntul trup pentru a denumi sufletul.

Citeşte mai mult