Cel care vrea să se mântuiască trebuie să creadă în Sfânta Treime

Taina Treimii rămâne de neînțeles până la sfârșit, căci ea depășește puterea înțelegerii noastre și facultățile firii noastre create. Și totuși, de neînțeles și ascuns, El ni se descoperă neîncetat într-un mod „existențial”, prin credință și prin viața dusă în credință, ca izvor nesecat al vieții veșnice

Citeste mai mult