Adevărul nu poate ființa fără Bine, nici Binele fără Adevăr, iar amândouă fără să rodească

Aceasta este pecetea dumnezeiască ce pecetluiește orice lucru și orice ființă, de la cea mai mică, până la cea mai mare

Citeste mai mult