Ce este Ortodoxia pentru noi?

Ortodoxia la noi este şi înseamnă întreg trecutul de viaţă religioasă, morală şi naţională a poporului român, tezaurul spiritual şi moral al neamului , este dreapta credinţă păstrată cu sfinţenie în dogmele sfinte şi în Sfânta Tradiţie a Bisericii noastre. Este legea creştină, duhul apostolic, idealul de evlavie şi de omenie, este har şi pace, iubire şi milă, rugă smerită şi cucernicie, credinţă şi faptă, smerenie şi frică de Dumnezeu.

Citeste mai mult