Soborul Sfântului Arhanghel Gavriil, cel care mijloceşte neîncetat către Dumnezeu pentru neamul omenesc

Mai-mare voievodule al oştilor cereşti, rugămu-te pe tine noi, nevrednicii, caprin rugăciunile tale să ne acoperi pe noi cu acoperământul aripilor slavei tale celei netrupeşti, păzindu-ne pe noi cei ce cădem cu dinadinsul şi grăim : Mântuieşte-ne din nevoi, Gavriile, ca un mai-mare peste cetele puterilor celor de sus.

Citeste mai mult