Proorocia Sfântului Metodie, pentru cele ce au să fie în zilele cele mai de pe urmă ale lumii acesteia

Atunci va trece anul ca luna și luna ca săptămâna și săptămâna ca ziua și ziua ca ceasul și ceasul ca minutul, pentru robii cei aleși ai lui Dumnezeu

Citeşte mai mult