Ocările trebuie să le răbdăm, căci pentru păcate trebuie să îndurăm ceva, dacă nu aici, atunci în viața viitoare

Calea către Împărăția Cerească este strâmtă și spinoasă și pe ea a mers primul Însuși Mântuitorul lumii

Citeşte mai mult