Începutul mântuirii noastre şi arătarea tainei celei din veac: Buna-Vestire a Întrupării Domnului

Pe Cel de o Ființă cu Tatăl și cu dumnezeiescul Duh, pe Fiul și Cuvântul lui Dumnezeu, L-ai zămislit, Curată, cu venirea Preasfântului Duh, spre înnoirea neamului omenesc, ceea ce ești fără prihană, când arhanghelul ți-a strigat ție, glasul cel de veselie lumii: Bucură-te, Mireasă nenuntită.

Citeste mai mult