Învăţătura despre Vămile Văzduhului în scrierile Sfinţilor Părinţi

Privitor la judecata particulară și vămile sau tribunalele înșiruite de la pământ la cer, Sfântul Ioan Gură de Aur descrie mai pe larg modul acestei judecăți

Citeste mai mult