În Ortodoxie tot ce este consfinţit prin Duhul Sfânt la cele Şapte Sinoade Ecumenice este sfânt, preţios şi necesar pentru mântuire

Un creştin ortodox nu poate să ia parte la mişcarea ecumenică

Citeste mai mult