Selectați pagina

Etichetă: Sfântul Apostol Pavel

Vedem în Dumnezeiasca Scriptură o asemenea profunzime a înţelepciunii, încât întreaga înţelepciune lepădată a acestei lumi nici măcar nu se poate compara cu ea

Iar Sfântul Apostol Pavel arată acest lucru atunci când spune: „Şi înţelepciunea o propovăduim la cei desăvârşiţi, dar nu înţelepciunea acestui veac, nici a stăpânitorilor acestui veac, care sunt pieritori ci propovăduim înţelepciunea de taină a lui Dumnezeu, ascunsă, pe care Dumnezeu a rânduit-o m ai înainte de veci spre slava noastră” (1Cor. 2,6-7)

Citeste mai mult

Sfântul Pahomie cel Mare: Să vă păziţi de eretici ca de o otravă vătămătoare de suflet şi aducătoare de moarte

Din această pricină, Sfântul Apostol Pavel are un îndemn scurt, limpede şi categoric, prin care ne spune: ,,De omul eretic, după întâia şi a doua mustrare, depărtează-te, ştiind că unul ca acesta s-a abătut şi a căzut în păcat, fiind singur de sine osândit’’ (Tit 3, 10-11)

Citeste mai mult

Toți oamenii sunt chemați la sfințire, toți oamenii sunt chemați la o luptă necontenită cu păcatul și toți sunt chemați la acest război nevăzut

Desăvârșirea creștină constă în sfințenie, adică în eliberarea sufletului de sclavia păcatului. Se înțelege de la sine că toată lumea, fără excepție – și nu numai monahii sau preoții –, este chemată să ia parte la această desăvârșire care constă în eliberarea de păcate

Citeste mai mult

Sfântul Sfințit Mucenic Dionisie Areopagitul, cel care s-a învrednicit a vedea strălucirile rân­duielilor cereşti şi starea ce­telor de acolo

Bunătate învăţându-te şi îmbărbătându-te întru toate, îmbrăcându-te cuviincios cu bun cuget, ai scos din vasul alegerii cele negrăite; şi cre­dinţa păzind, calea întocmai ai săvârşit, Sfinţite Mucenice Dionisie: roagă-te lui Hristos Dumnezeu, să mântuiască su­fletele noastre.

Citeste mai mult

Sfântul Antioh: Dacă ne-am teme de osândă, n-am fi grăitori în deșert niciodată

Să ne îndepărtăm de vorba deșartă cea fără de folos și, mai vârtos, de suflete vătămătoare, aducându-ne aminte totdeauna de cercetarea cea înfricoșătoare, pe care a hotărât-o Domnul, zicând: „Adevăr zic vouă, că de orice cuvânt deșert ce vor grăi oamenii, vor da pentru el răspuns în ziua Judecății Dumnezeului Celui Viu”

Citeste mai mult
se incarcaСтатьи на русском языке

Статьи на русском языке