Cuvântul Eccleziastului despre zădărnicia plăcerilor lumeşti

Tema despre deşertăciunea plăcerilor vieţii acesteia este general-valabilă; din cele mai vechi timpuri mulţi filozofi şi scriitori au cutezat să scrie despre aceasta. Chiar şi Împăratul Solomon a fost inspirat să cugete la sensul desfătărilor pământeşti.
Viaţa pământească nu este deşartă doar atunci când este trăită cu Hristos şi în Hristos.

Citeşte mai mult