Sfinţii Mucenici Achepsima episcopul, Iosif preotul şi Aitala diaconul, care au întunecat înşelăciunea perşilor, neslujind soarelui, nici închinându-se focului

Purtătorilor de lupte ai Domnului, fericit este pământul care s-a adăpat cu sângele vostru şi sfinte locaşurile care au primit trupurile voastre. Că în privelişte pe vrăjmaşi aţi biruit şi pe Hristos cu îndrăznire aţi propovăduit, pe Acela ca pe un Bun rugaţi-L să mântuiască sufletele noastre.

Citeste mai mult