Războiul împotriva patimilor îl primește Dumnezeu ca pe osteneala pustnicilor

Au nu izgonim, prin lupta împotriva poftelor, pe dracul desfrânării; prin strădanie, pe al lenii; prin blândeţe, pe al mâniei; prin răbdare, pe al pismei; prin tăcere, pe al grăirii de rău şi al altor multe patimi?

Citeşte mai mult