Prigoanele împotriva creştinilor ieri şi astăzi

Ereziile, în numele libertăţii, acţionează nederanjate şi neîmpiedicate în lucrarea lor de-suflet-ucigătoare!

Citeşte mai mult