Pomenirea Sfinţilor şapte Tineri din Efes: Maximilian, Exacustodian, Iamvlih, Martinian, Dionisie, Ioan si Constantin.

Mari sunt isprăvile credinţei ! În peşteră ca într-o cămară împărătească au petrecut cei şapte sfinţi tineri, şi fără stricăciune au murit. Iar după multă vreme ca dintr-un somn s-au sculat, pentru încredinţarea învierii tuturor oamenilor. Pentru rugăciunile lor, Hristoase Dumnezeule, miluieşte-ne pe noi.

Citeşte mai mult