Sfântul Ioan Gură de Aur despre Magii de la Răsărit: Să căutăm deci să fim şi noi ca magii, să ne eliberăm de obiceiurile cele păgâneşti

Să ne depărtăm de lucrurile pământeşti, că şi magii, atâta vreme cât erau în Persia, vedeau numai steaua; dar când s-au depărtat de Persia, au văzut pe Soarele dreptăţii!

Citeste mai mult