Cuvioasa Maica noastră Parascheva, apărătoarea Moldovei, simbol al unității Ortodoxiei de pre­tutindeni

Viața de după moarte a Sfintei Pa­­rascheva arată că sfin­țenia ridică din nea­mul său pe omul ce s-a ase­­mănat cu Dumnezeu, făcându-l lumină de iu­bire și apropiere între toți cei care măr­tu­ri­­sesc și viază întru aceeași credință

Citeste mai mult