Sfântul Ioan Gură de Aur: Cel ce face pogorăminte ereticilor, se face pe sine străin de Biserica sobornicească

„Dacă cineva vă binevesteşte altceva decât aţi primit, să fie anatema” (Gal. 1:9).

Citeşte mai mult