Cum se făcea îngrădirea de erezie în vremea Sfinţilor Părinţi: Sfântul Vasile cel Mare, Sfântul Atanasie cel Mare şi Sfântul Ioan Gură de Aur?

„Noroadele, părăsind locaşurile de rugăciune, se adună prin pustietăţi; jalnică privelişte – femei şi copii şi bătrâni şi alţi neputincioşi în ploi torenţiale şi ninsori şi vânturi şi în gerul iernii; la fel şi vara în arşiţa soarelui, sub cerul liber chinuindu-se. Şi acestea le suferă pentru că nu primesc vicleana plămadă a lui Arie”

Citeşte mai mult