Vai de noi dacă ne rugăm la Dumnezeu și facem milostenii, dar sufletul nostru rămâne necurat

Rugăciunea celui mânios este murdară. Milostenia celui mândru nu este bineprimită de Dumnezeu. Binefacerea celui nedrept și darul celui părtinitor nu-I sunt plăcute Domnului

Citeşte mai mult