Pomenirea Sf. Prooroc Zaharia, care a proorocit intrarea slăvită a lui Hristos în Ierusalim

Zaharia se tîlcuieşte pomenire a lui Dumnezeu. El era din neamul lui Israil şi din seminţia lui...

Citeste mai mult