Să știe toate neamurile: Creatorul Universului a fost răstignit pe Cruce, și apoi a înviat!

El este Alfa şi Omega, El este începutul şi sfârşitul — început nepovestit şi sfârşit nebănuit — El e Hristos, El e Împăratul, El e lisus, El e generalul, El e Domnul, El e Cel ce a înviat din morţi, El e Cel ce a șezut de-a dreapta Tatălui. Poartă pe Tatăl şi e purtat de Tatăl; „Lui fie slava și tăria în veci. Amin.”

Citeste mai mult