Creștinul care a postit, s-a spovedit și s-a împărtășit cu Sfintele Taine, înnoiește în sine izvoarele harului deschise în el prin Sfântul Botez

Să le păzim, deci, cel puțin de acum, a nu le astupa iarăși prin neluare aminte, împrăștiere și nepăsare față de acele lucrări prin care se păstrează curățenia și dreapta curgere a apelor lor

Citeste mai mult