Semnele vremurilor? Apa se înroşeşte precum sîngele…

”Și am auzit glas mare, din templu, zicând celor șapte îngeri: Duceţi-vă și vărsaţi pe pământ cele șapte cupe ale mâniei lui Dumnezeu. Și al doilea înger a vărsat cupa lui în mare, și marea s-a prefăcut în sânge ca de mort, și orice suflare de viaţă a murit, din cele ce sunt în mare. Iar cel de al treilea a vărsat cupa lui în râuri și în izvoarele apelor și s-au prefăcut în sânge.” Apocalipsa, cap. 16, 2-4

Citeste mai mult