Comentarii Patristice la Pilda semănătorului: Grija lumii și râvna bogăției sunt spinii care sugrumă sămânța cea bună

Fie ca cei care sunt treji, a căror inimă e stearpă și neroditoare, să își deschidă mintea, să primească sămânța sfântă, să fie precum pământul cel roditor și prosper, să îi aducă înainte Domnului roadele care îi vor înălța spre o viață fără stricăciune

Citeste mai mult