Sfântul Sfințit Mucenic Dionisie Areopagitul, cel care s-a învrednicit a vedea strălucirile rân­duielilor cereşti şi starea ce­telor de acolo

Bunătate învăţându-te şi îmbărbătându-te întru toate, îmbrăcându-te cuviincios cu bun cuget, ai scos din vasul alegerii cele negrăite; şi cre­dinţa păzind, calea întocmai ai săvârşit, Sfinţite Mucenice Dionisie: roagă-te lui Hristos Dumnezeu, să mântuiască su­fletele noastre.

Citeste mai mult