Avva Antonie a zis: „Socotesc că trupul are o mişcare firească de aceeaşi natură cu el, dar nu lucrează dacă nu vrea sufletul. Este o mişcare nepătimitoare. Există şi altă mişcare, provenită din hrănire şi din încălzirea trupului cu mâncăruri şi băuturi.

Datorită acestora, temperatura sângelui îmboldeşte trupul spre lucrare.

De aceea zice apostolul: «Nu vă îmbătaţi cu vin, întru care este desfrânare».

Iar Domnul, în Evanghelie, poruncind ucenicilor, a zis: «Aveţi grijă să nu vi se îngreuieze inimile în mahmureală şi beţie».

Există însă şi o a treia mişcare, în cazul nevoitorilor, născută din intrigile şi răutatea demonilor. Aşadar, trebuie ştiut că sunt trei feluri de mişcări trupeşti: una firească, alta provenind din negrija la mâncare şi a treia de la demoni“.