În viaţa unui creştin, icoanele sunt cele mai des întâlnite şi mai îndrăgite obiecte de cult. Icoanele Îl reprezintă pe Dumnezeu Iisus, pe Maica Domnulu, pe Sfinţi sau pe Îngeri şi sunt realizate în diverse procedee.

Cu toate că unii creştini adevăraţi şi-au dat chiar şi viaţa pentru a apăra Sfintele Icoane de cei care doreau distrugerea lor, azi unii oameni consideră icoanele idoli, ca în acele vremuri de mult uitate.

Însă au ei dreptate? Sunt icoanele un lucru greşit? Să vedem ce spune Biblia despre acest subiect:

Încă din primele veacuri ale omenirii, când Dumnezeu a dat cele zece Porunci pe Muntele Sinai, printre altele, El le-a spus evreilor cum să construiască Templul în care urmau să Îi aducă laude. Dumnezeu le-a spus ” să faceţi doi heruvimi de aur…„(Ieşirea 25:18). Aceşti heruvimi erau primele icoane, pe care Dumnezeu Însuşi le-a poruncit!Cele zece Porunci spun să nu ne închinăm la idoli ( Ieşirea 20:4,5). Dar, ICOANELE NU SUNT IDOLI! 

Când un om se închină la un idol(un chip cioplit, o bucată de piatră, un zeu, UN DIAVOL), el consideră că acel beton sau lemn este chiar „dumnezeul”, ci nu persoana reprezentată. Deci, închinătorii la idoli se roagă materialului din care e făcut idolul, îi aduc slavă şi îl consideră „dumnezeu”.

Când un creştin-ortodox se roagă înaintea unei icoane, el nu se roagă icoanei! Nu spune:” icoană ajută-mă, icoană iartă-mă”. El se închină şi se roagă Persoanei reprezentate pe icoană şi nu culorilor, sau materialelor din care este zugrăvită icoana. De exemplu, dacă un copil este plecat departe de părinţii săi, dar are o poză cu ei, atunci când strânge la piept poza, iubeşeşte hârtia sau cerneala sau persoanele din poză? La fel este şi cu icoanele. În plus, icoanele nu sunt chipuri cioplite, deoarece ele sunt zugrăvite.

Când Iisus a alungat vânzătorii din Templu, El nu a scos icoanele Heruvimilor afară, care erau acolo deja de multă vreme (Ieşirea 25:18; Matei 21:12,13). Deci, Iisus nu a spus niciodată că icoanele sunt idoli, nici nu a condamnat rugăciunea în faţa Sfintelor Icoane, ci chiar El Îsuşi a zugrăvit prin Puterea Sa primele icoane: mahrama Veronicăi şi Sfântul Giulgiu.

Rezumat:

– creştinii Adevăraţi nu se roagă icoanei, ci Persoanei reprezentate pe ea, deci icoana nu e un idol! Rugându-ne înaintea icoanelor, nu dăm creaturii slava ce se cuvine lui Dumnezeu, ci doar ne ajutăm de icoane pentru a ne concentra la rugăciune, aşa cum un copil se uită la o poză cu părinţii săi, dar nu iubeşte hârtia, ci persoanele închipuite pe ea.

-icoanele au fost prezente mereu în Biserică; Dumnezeu a dat poruncă în ceea ce priveşte împodobirea Templului cu Sfinte Icoane( Ieşirea 25:18). Iisus nu a scos afară Icoanele Heruvimilor din Templu, şi nici nu a spus că icoanele sunt idoli.

-Sfintele Icoane au făcut şi fac mereu minuni, prin Puterea Sfântului Duh, aşa cum şi umbra Sfântului Apostol Petru a vindecat mulţime de oameni (Fapte 5:15,16; Ioan 14:12).

-Sinoadele Ecumenice din primele veacuri ale creştinismului au hotărât o dată pentru totdeauna că Icoanele nu sunt idoli, iar cei ce le batjocoresc, sunt excluşi din Biserică, fiind ererici şi apostaţi.

-icoana Mântuitorului a fost mereu pomenită atât în Vechiul, cât şi în Noul Testament: Mielul lui Dumnezeu ( Isaia 53:7; Apocalipsa 5:5,6).