Organizația religioasă „Patriarhia Kievului a Bisericii Ortodoxe din Ucraina a Patriarhiei de la Kiev” nu mai există în Ucraina, a precizat Ministerul Culturii.

Ministerul Culturii din Ucraina a confirmat oficial că Patriarhia de la Kiev a BOU-PK care a fost deja lichidată, a încetat să existe după aderarea sa Mitropolia de la Kiev a BOaU, trecând pe deplin în jurisdicția sa. Declarația Ministerului a fost publicată la 31 iulie 2019, relatează Uniunea Jurnaliștilor Ortodocşi.

Ministerul Culturii a menționat că această declarație a fost un răspuns „la acuzațiile speculative cu privire la presupusa intervenţie a autorităţilor de stat în viaţa religioasă” și are menirea să anticipeze „apariția și circulația declarațiilor despre presupusa reluare a activității a fostei BOU-PK și funcționarea fostului centru al acestei organizaţii religioase”.

Oficialii au amintit că pe baza deciziilor „sinodului local” al BOU-PK din 15 decembrie 2018, asociația religioasă „Biserica Ortodoxă Ucraineană a Patriarhiei de la Kiev” a încetat să mai existe, iar organizația religioasă „Patriarhia Kievului a Bisericii Ortodoxe Ucrainene a Patriarhiei de la Kiev”, care în conformitate cu statutul său (paragraful 1) a fost centrul religios administrativ şi organul executiv central al BOU-PK, după înregistrarea statutului organizației religioase „Mitropolia Kievului a Bisericii Ortodoxe Ucrainene (Biserica Ortodoxă)” a intrat în componenţa asociaţiei religioase „Biserica Ortodoxă Ucraineană (Biserica Ortodoxă a Ucrainei)”.

„Toate funcțiile organelor statutare ale fostei BOU-PK au fost transferate în competența organelor de conducere ale BOaU, care au obţinut toate împuternicirile și baza legală pentru luarea deciziilor cu privire la viitorul acelor organizații religioase care făceau parte din fosta asociație religioasă a BOU-PK. Sfântul Sinod al Bisericii Ortodoxe Ucrainene (Biserica Ortodoxă), în calitate de organ de conducere al acestei asociații, în cadrul ședinței sale din 27 iulie 2019 (Jurnalul nr. 43) a decis încetarea activității organizației religioase „Patriarhia Kievului a Bisericii Ortodoxe Ucrainene a Patriarhiei de la Kiev” prin aderarea sa la organizația religioasă „Mitropolia Kievului a Bisericii Ortodoxe Ucrainene (Biserica Ortodoxă)”, fapt trecut în Registrul de stat al persoanelor juridice, persoanelor fizice autorizate și formațiunilor publice”, au notat la Ministerul Culturii.

Totodată în declarație se subliniază că „toate acțiunile funcționarilor Ministerului Culturii din Ucraina, responsabile de înregistrarea statutelor și înregistrarea de stat a organizațiilor religioase au fost, sunt și vor fi realizate exclusiv în limitele legislației ucrainene în vigoare”, și „orice tentative de a bloca înregistrarea de stat a organizațiilor religioase care au aparținut cândva asociației religioase cu acest nume (…) pot fi interpretate ca încercări de intervenție în activitatea funcţionarilor – registratorilor de stat ai Ministerului Culturii din Ucraina”.

„Accentuăm că partea a 5-a a articolului 6 din Legea Ucrainei „Despre înregistrarea de stat a persoanelor juridice, persoanelor fizice autorizate și a asociațiilor publice” prevede că intervenţia oricărui organ, a funcționarilor săi, a cetățenilor, a reprezentanţilor persoanelor juridice și asociațiilor publice care nu au statut de persoană juridică, în activitatea  registratorului de stat în cadrul acțiunilor de înregistrare, cu excepția cazurilor prevăzute de prezenta Lege, este interzisă de lege și atrage răspunderea în conformitate cu legea”, au avertizat la Ministerul Culturii din Ucraina.