Selectați pagina

Stilul nou înseamnă trădarea Ortodoxiei

Stilul nou înseamnă trădarea Ortodoxiei

Despre caracterul necanonic şi antiortodox al stilului nou

„…cînd va fi nevoie – şi sîngele vostru să-l vărsaţi pentru păzirea credinţei şi mărturisirii strămoşeşti” (Soborul Bisericesc din Constantinopol, 1583).

Nu este un secret că adepţii trecerii la stilul nou sînt foarte departe de adevărata trăire creştinească, de Sfînta Biserică şi de canoanele ei. Cuceriţi de pretinsele valori europene, ei refuză să le vadă reversul, dorind cu orice preţ să ajungă în Europa. Chiar şi cu preţul trădării propriului neam şi a propriei credinţe. În Postul Crăciunului, care este o perioadă de pregătire pentru întîmpinarea marii sărbători creştineşti – Naşterea Mîntuitorului lumii, a Domnului nostru Iisus Hristos (7 ianuarie), aceştia, într-o euforie artificială susţinută de mass-media, trîmbiţează că doresc să sărbătorească Crăciunul pe nou, adică pe 25 decembrie, ca apoi să întîlnească, fără impedimente, şi Anul Nou. Dar sărbătorirea Naşterii Domnului cu două săptămîni înainte de eveniment este un nonsens, aflîndu-se în contradicţie cu canoanele şi pravilele sfinţilor părinţi ai Bisericii. Cine oare dintre noi îşi serbează ziua de naştere cu două săptămîni înainte de evenimentul propriu-zis?

Cu această ocazie, considerăm oportun să amintim că schimbarea stilului din 1923 a fost înfăptuită de odiosul patriarh ecumenic al Constantinopolului, ales nelegitim – Meletie Metaxakis, un aventurier, eretic şi mason, adică anticreştin şi satanist. (Este grăitor faptul că trupul lui Meletie Metaxakis, a acestui lup în piele de oaie, după moarte s-a înnegrit ca tăciunele şi elimina un lichid puturos). Stăpînirea lui nu a fost de durată, însă deosebit de dăunătoare, semănînd dezbinare în Biserică. Introducerea, la insistenţa masonilor, într-un şir de biserici ortodoxe a calendarului nou, a pus începutul unei activităţi nocive în interiorul Ortodoxiei.

Se ştie foarte bine că introducerea stilului nou în Romînia a întîmpinat o opunere înverşunată din partea poporului binecredincios. Schimbarea calendarului s-a făcut cu forţa! Oamenii erau impuşi cu brutalitate să sărbătorească pe 25 decembrie: jandarmii umblau din casă în casă, urmărind îndeplinirea ordinului. Chiar şi astăzi unii teologi romîni susţin că trecerea la stilul nou a fost o greşeală gravă. Renumitul stareţ, părintele Cleopa Ilie, întrebat fiind de călugării noştri de la Noul Neamţ despre stil, le-a spus: „Ţineţi aşa cum aţi ţinut (adică stilul iulian, vechi) şi nu schimbaţi nimic”. Mai larg privind, schimbarea stilului nu semnifică doar schimbarea calendarului, ci şi schimbarea stilului şi a concepţiilor de viaţă. Acest lucru ni-l demonstrează cu prisosinţă Europa care, încălcînd poruncile lui Dumnezeu şi canoanele Sfintei Biserici, s-a postat pe calea autonimicirii moral-spirituale. Care este idealul Europei azi? Muncă pentru bani şi bani pentru satisfacerea plăcerilor trupeşti. Aceasta-i tot. Şi aici este începutul sfîrşitului.

Trebuie să înţelegem că lipsa de discernămînt în problema stilului este deosebit de periculoasă pentru mîntuirea noastră. Un suflet avem şi trebuie să facem dreapta alegere. Cu cine sîntem – cu Sfinţii Părinţi ai Bisericii, cu tot neamul nostru ortodox, care veacuri în şir a ţinut sărbătorile după datina străbună sau cu duşmanii ce luptă împotriva lui Dumnezeu şi sapă la temelia Bisericii noastre pentru a o distruge? Unii susţin că vor să fie în pas cu Europa, cu toată lumea civilizată. Însă cu care Europă? Cu cea care este împotriva lui Hristos? Cu Europa care de mult şi-a călcat în picioare credinţa strămoşească, alungîndu-L pe Hristos de peste tot: din şcoli, din instituţii, din presă, din Constituţie, din viaţă? Cu Europa, pe care Hristos a luminat-o cu lumina adevărului credinţei şi care acum nu mai are nevoie de El: în Italia sînt scoase crucile din şcoli, în Franţa şi în Anglia este interzis portul cruciuliţei la gît, în Germania, copiii, chestionaţi cu ocazia unui sondaj, nu ştiau cine s-a născut de Crăciun. Şi dacă Europa nu mai are nimic în comun cu Hristos, atunci oare nouă ni-i în drum cu Europa?

Acelaşi lucru se întîmplă şi în America: cele zece porunci afişate mai mult de două sute de ani în instituţiile de stat, astăzi sînt lichidate, iar la ordinul lui Bush ilustratele cu felicitările de Crăciun „Merry Christmas!” („Crăciun fericit!”) brusc au fost schimbate cu „Sărbători vesele!”. Chiar şi amintirea despre Hristos îi deranjează.

Aşa-zisa lume civilizată astăzi, lipsită de adevărata credinţă în Dumnezeu, de morala creştină, înoată într-un ocean de păcate şi perversiuni, sfîrşitul cărora e iadul. Păcate, despre care auzind buneii şi părinţii noştri, roşeau de ruşine. Astăzi însă perversiunilor li se dă undă verde, adoptîndu-se legi cu privire la homosexuali, astfel viciile şi bolile societăţii fiind ridicate la rang de virtuţi.

Vreţi să sărbătoriţi Crăciunul împreună cu Europă anticreştină şi perversă pentru care această sărbătoare nici nu mai există? Sau să ascultăm de sfinţii părinţi ai Bisericii, care erau rugători fierbinţi, postitori, nevoitori ai adevăratei vieţi creştineşti? Ei, fiind luminaţi de harul Duhului Sfînt, au rînduit canoanele şi pravilele Sfintei Biserici, care stau la temelia Bisericii şi nu pot fi nici schimbate, nici revizuite. Acceptînd schimbarea stilului, îi considerăm pe sfinţii părinţi mincinoşi. Să nu admitem sacrilegiul acesta! Sau sîntem fii adevăraţi şi credincioşi ai Sfintei Biserici Ortodoxe sau – fii ai rătăcirii şi pieirii veşnice! Altă cale nu-i!

Creştinul adevărat, care se străduieşte să-şi trăiască viaţa conform poruncilor dumnezeieşti şi canoanelor bisericeşti, înţelege că păcatul este păcat şi nicidecum nu poate fi virtute. La fel este şi în problema stilului: aici nu pot fi dubii – cine schimbă stilul rînduit de soboarele universale ale Bisericii, singur pe sine se dă blestemelor straşnice ale acestor soboare.

Chiar de la apariţia stilului gregorian (stilul nou), Biserica Ortodoxă l-a negat cu vehemenţă, întărindu-l pe cel ortodox. Patriarhul Ecumenic Ieremia al II-lea (Tranos) (†1595) a mustrat aspru calendarul gregorian (stilul nou) ca fiind o operă a papalităţii, – ostilă Răsăritului Ortodox – şi vedea acest calendar ca o inovaţie caracteristică unui sistem de inovaţii papale opuse tradiţiei Răsăritului Ortodox, considerîndu-l o armă a politicii papiste de cotropire a Bisericilor ortodoxe.

Soborul Bisericesc din Constantinopol (1583) convocat de patriarhul ecumenic Ieremia al II-lea, în decretul său trimis tuturor Bisericilor din Răsărit a declarat: „Cine nu urmează obiceiurilor Bisericii şi hotărîrii poruncite nouă de cele Şapte Sfinte Soboare Ecumenice cu privire la Sfîntul Paşte şi a sărbătorilor de peste an instituite prin buna lege ce trebuie să o urmăm, dar doreşte să urmeze pascalia gregoriană (stilul nou) cu sărbătorile de peste an, acela cu astronomii cei fără de Dumnezeu se opune tuturor hotărîrilor Sfintelor Soboare şi vrea să le schimbe şi să le slăbească – să fie anatema, lepădat de Biserica lui Hristos şi adunarea credincioşilor. Voi, însă, binecredincioşilor creştini ortodocşi, rămîneţi în aceea cum aţi fost învăţaţi, născuţi şi educaţi, – cînd va fi nevoie – şi sîngele vostru să-l vărsaţi pentru păzirea credinţei şi mărturisirii strămoşeşti”.

Iar patriarhul ecumenic Chiril al V-lea în adresarea sa din 1756 aplică tuturor creştinilor care au primit stilul nou blesteme grozave ce vizează atît viaţa vremelnică, cît şi cea veşnică: „Iereu sau mirean, să fie lepădat de Dumnezeu, blestemat şi după moarte să nu putrezească şi să se afle în muncile veşnice… Aceştia să moştenească lepra lui Ghiezie şi sugrumarea lui Iuda, pe pămînt să fie precum Cain, gemînd şi tremurînd şi mînia lui Dumnezeu să fie pe capetele lor şi moştenirea lor să fie cu Iuda-trădătorul şi cu iudeii urîtori de Dumnezeu. Îngerul lui Dumnezeu cu sabia să meargă pe urmele lor în toate zilele vieţii lor şi să fie sub toate blestemele Patriarhilor şi Soboarelor, sub veşnica lepădare şi în muncile focului veşnic. Amin. Aşa să fie!”.

Aceste blesteme nimeni nu le-a anulat.

Iubiţi fraţi şi surori! Să ne ferim de neascultare!

Bisericile Ortodoxe care au rămas fidele calendarului ortodox (stilului vechi) sînt cea Rusă, Sîrbă, a Ierusalimului, a Georgiei şi a Sfîntului Munte Athos.

În fiecare an în Sîmbăta Mare, înainte de Paşti, la Mormîntul Domnului din Ierusalim, doar pe stilul vechi şi numai în prezenţa ierarhilor ortodocşi, are loc Pogorîrea Focului Sfînt. Această minune este o dovadă uluitoare a adevărului şi măreţiei Bisericii Ortodoxe.

Cu noi este Dumnezeu!

Sursa: mdn.md

Abonați-vă la canalul nostru Telegram!

38 Comentarii

 1. irina

  BRAVO PENTRU ARTICOL!!!
  DUMNEZEU SA VA RASPLATEASCA PENTRU CA SPUNETI ADEVARUL!!!DOAMNE AJUTA!

  Răspuns
 2. alexandra

  cititi si ce spune gheron Iosif din muntele Athos.La judecata s-ar putea ca rusul sa nu treaca puntea si romanul cu tot stilul nou da. aveti grija ca va credeti infailibili dar ati uitat ca sunteti romani. ARTICOLUL INDICA ca nu exista har in BOR DAR CULMEA BOR este mai conservator in anumite manastiri din Romania decat rusii care mai nou au industrie si in moscova foloseasc tehnologia cu cip peste tot in manastiri. sunt parinti induhovniciti, pustnici IN ROMANIA. RUSINE ca dati in fratii romani

  Răspuns
  • marele Păcătos

   “ce spune gheron Iosif din muntele Athos.La judecata s-ar putea ca rusul sa nu treaca puntea si romanul cu tot stilul nou da”

   Sfântul Iosif are în vedere, că se milostiveşte Dumnezeu pentru stilişti (greci, români etc) din motiv că ei nu au nimic de făcut, şi totodată, cei la care nu s-a făcut această tulburare nu au infailibilitatea pentru o mântuire OBLIGATORIE.

   Însă cei care de bună voie, şi din propriul comsimţământ defaimă Sfintele Canoane – se dă ANATEMEI!!!

   ceea ce s-a petrecut între fraţii noştri în palatul republicii recent.

   respectiv, cine va schimba această lege, adică i se vor supune parliamentarilor – anatema să fie!

   Sfântul sinod hotărăşte cu ierarhia – asta în al 2-lea rând, pentru că în primul rând avem Sfintele Canoane care sunt valabile până la a 2-a Venire a Domnului!

   Sfintele Mănăstiri din România au foarte mult har, mai ales Petru Vodă care este împotriva 666.

   Ce ţine de cipuri, ele se pun şi în icoane (chiar în taină), respectiv cine se roagă la icoana cu cip, se roagă diavolului, pentru că har nu poate să aibă acea icoană!

   preoţii cu biometrice deja sunt lipsiţi de har, de aceea Sfintele Taine sunt săvârşite de către Îngeri.

   Articolul e pentru cei care nu văd diferenţa dintre stiluri, şi celui căruia i se dă mai mult (adevărul deplin) – i se va cere totul!

  • simona

   Iubiti frati, nu va suparati din asta.Gheron Iosif a fost un inversunat zelot, dar sufletul sau a fost de o bunatate rara.Ca toti oamenii, a trecut si prin inselari.Insa, dupa ce a tinut o vreme post negru, Dumnezeu i-a aratat ca si in Biserica pe stil nou este har.De atunci Gheron Iosif s-a pocait.
   Dar eu cred ca nu trebuie razboi pentru asta, caci Dumnezeu se uita la inima omului, nu la litera legii.Suntem sub har,deci sa nu cadem in rigorism. Si cei pe stil vechi se mantuie, caci tot pentru Dumnezeu tin stilul vechi.Si cei pe stil nou se mantuie, ca nu calendarul il mantuie pe om (cum a spus si parintele Cleopa) ci Dumnezeu.Doar daca nu ne iubim intre noi suntem lepadati de Dumnezeu.
   Doamne ajuta !

 3. Agnia

  Credinta se distruge fratilor!!!! Rabdare,rabdare si iar rabdare. Numai cel ce va rabda pina la sfirsit se va mintui…

  Răspuns
 4. simona

  “Nu este un secret că adepţii trecerii la stilul nou sînt foarte departe de adevărata trăire creştinească, de Sfînta Biserică şi de canoanele ei “.

  Frati moldoveni , Roamania este plina de sfinte moaste si se fac multe minuni in bisericile noastre . Aveti grija , ca nu ati primit darul profetiei . Ati cam luat-o razna cu toate .
  Cuviosul Iosif Sihastru s-a rugat cu obstea , in post negru de trei zile si i-a aratat Dumnezeu ca este har in bisericile pe stil nou.Poti sa tii pe ce stil vrei . Nu-i bai , dar nu judeca ceea ce nu stii . Am putea si noi sa spunem acelasi lucru despre voi , daca am avea credinta idolatra in timp , insa Nu timpul mantuieste si ca sa intelegi relativitatea timpului , gandeste-te ca daca pe un fus orar de pe fata pamantului avem o anumita ora , in partea opusa este alta ora .Cum vine atunci cu acest “timp” ? caci , dupa cum spuneti voi , atunci ar trebui sa ne potrivim si ceasurile la aceeasi ora cu totii , indiferent ca e noapte , sau zi.
  Stiu , acum mare Pacatos vei veni sa spui ca pamantul e plat , conform Sfintei Scripturi (unde ai citit tu asta?). Insa nu se mai poate discuta in zilele noastre acest lucru , fiind o prostie , atata timp cat intr-o parte a gobului este dimineata , in alta parte este amiaza , in alta noapte ,etc. Si putem verifica , caci avem telefoane cu totii. Daca am ajuns sa mai cotroversam pana si in vremurile noastre pe aceste teme , atunci fratilor , e posibil orice in Biserica noastra.
  Dumnezeu sa ne ajute si sa ne mantuiasca!

  Răspuns
  • ArtiomP

   Cum ramine cu asta:
   “În fiecare an în Sîmbăta Mare, înainte de Paşti, la Mormîntul Domnului din Ierusalim, doar pe stilul vechi şi numai în prezenţa ierarhilor ortodocşi, are loc Pogorîrea Focului Sfînt. Această minune este o dovadă uluitoare a adevărului şi măreţiei Bisericii Ortodoxe.”

  • simona

   @Artiom

   Pai, daca Ierusalimul a ramas pe stil vechi, e normal ca Sfanta Lumina sa vina tot dupa stilul vechi.
   Toate se fac dupa credinta omului.Insa, pacat ca stilistii se lauda cu Lumina care coboara pe stil vechi, in timp ce ei nu sunt recunoscuti si primiti in biserica Sfantului Mormant la Inviere.

   Sa nu ne miram, se intampla minuni chiar si cu copiii, atunci cand acestia au savarsit dupa tipic slujba Sfintei Liturghii,desi nu erau preoti.Si la invocarea Duhului Sfant, s-a coborat o lumina puternica din cer. Iar acei copii au cazut jos de frica si nici nu mai puteau vorbi.Abia dupa ce au fost gasiti si si-au revenit au povestit ce li s-a intamplat.
   Deci Dumnezeu asculta rugaciunile oamenilor curati la inima, chiar si copii fiind.

 5. simona

  Iubiti frati crestini moldoveni , va rog sa cititi mai jos si parerea Parintelui Cleopa Ilie de la Manastirea Sihastria ( din Romania ), despre calendarele pe stil nou si vechi :
  ” Parinte, de ce a fost nevoie sa se schimbe calendarul vechi, numit si calendarul Iulian ?
  – Calendarul vechi nu s-a schimbat, ci s-a indreptat, caci avea mare nevoie de indreptare. Acest calendar a fost intocmit de filosoful pagan Iulian Sosigene din Alexandria in anul 44, inainte de venirea Domnului, din porunca imparatului Romei, Iulius Cezar. Acest calendar a fost intocmit si asezat la acea vreme potrivit cu izomeria ( echinoctiu ), care era la data de 24 martie si 24 septembrie. Dar dupa intocmirea acestui calendar, astronomii cei vechi au observat ca acest calendar ramanea in urma, fata de calendarul ceresc, la 300 de ani cu o zi si cu o noapte.
  Deci se vede clar, caci crestinii, inca de pe vremea Sfintilor Apostoli nu se mai tineau de echinoctiul calendarului iulian ( cel vechi ), care, dupa cum am vazut, ramanea in urma. Asa ca Sfintii Parinti de la Niceea fac prima indreptare a calendarului iulian – dupa cum si Sfintii Apostoli mai inainte de ei au facut-o – si echinoctiul cel de la 24, 23 si 22 martie, gasindu-l in urma cu trei zile pana la venirea lor, il fixeaza la 21 martie unde era atunci.
  – dar eu am auzit pe cei cu stilul vechi spunand despre calendarul nostru indreptat ca este catolic, ca cel gregorian, indreptat de Papa Grigorie al XIII-lea la anul 1582.
  – Nu este asa, iubite frate. Sa stii ca ramanerea in urma a calendarului era cunoscuta in Biserica noastra cu sute de ani inainte. Accest lucru se arata in marturia arhim. Nichifor, care, la sfarsitul Ceaslovului tiparit in anul 1816, arata ca din cauza greselilor calendarului si pascaliei vechi suntem cu 13 zile in urma.
  – Parinte, dar cum a fost indreptarea calendarului in Biserica noastra, caci stilistii zic ca patriarhul Miron Cristea a uitat de randuiala veche si a stricat calendarul nostru cel sfant ?
  – Nu patriarhul Miron Cristea a indreptat calendarul, ci Biserica noastra dreptmaritoare de Rasarit, in frunte cu patriarhul ecumenic de la Constantinopol si cu toti patriarhii Bisericilor Ortodoxe care au fost acolo de fata, sau au trimis delegati si imputerniciti pentru a semna in locul lor.
  – Dar cand s-a facut aceasta indreptare ?
  – In anul 1923 s-au adunat la Constantinopol intr-un sinod, reprezentanti ai tuturor Bisericilor Ortodoxe. Acolo, cercetand cu frica lui Dumnezeu si cu amanuntime chestiunea calendarului Iulian si vazand ca prin indreptarea lui nu se aduce nici o stirbire dogmelor, canoanelor Bisericii si randuielilor Sfintilor Parinti si ca prin ramanerea in urma a calendarului de la 21 la 8 martie, se calca randuiala stabilita de Sfantul si Marele Sinod ecumenic de la Niceea, au hotarat cu totii sa indrepte calendarul Iulian si sa aduca echinoctiul de la 8 martie la 21 martie cum este acum.
  Hotararea a fost primita de toate Bisericile Ortodoxe, care au luat parte la sinod, prin mitropoliti, episcopi si delegatii lor, urmand ca fiecare Biserica sa faca indreptarea calendarului cand va gasi vremea potrivita. Astfel, in anul 1924, la 10 martie, a indreptat calendarul Patriarhia ecumenica de Constantinopol si Biserica Greciei. Apoi, pe rand, Patriarhia Alexandriei, Patriarhia Antiohiei si in anul 1924, in octombrie, a indreptat calendarul si Biserica noastra Ortodoxa Romana, socotind ziua de 1 octombrie drept 14 octombrie, sarind peste cele 13 zile cu care ramasese in urma calendarul Iulian.
  Iar Sfintele Pasti le serbam odata cu crestinii care tin stilul vechi din celelalte tari, pentru unitatea si pacea Bisericilor noastre surori, care inca nu au indreptat calendarul, precum Biserica Rusa, Biserica Ierusalimului, s.a. Caci asa s-a facut intelegerea la Moscova, in anul 1948, la Sinodul Panortodox, unde au fost de fata aproape toate Bisericile Ortodoxe, prin reprezentantii lor.
  – Dar stilistii zic ca noi am desfiintat postul Sfintilor Apostoli.
  – Postul Sfintilor Apostoli nu este desfiintat, ci tinut sub iconomia Bisericii Ortodoxe.
  – Dar cum se procedeaza atunci cand postul Sfintilor Apostoli lipseste ?
  – Atunci ramane la hotararea Sfantului Sinod si cate zile randuieste Sfantul Sinod, atatea zile postim.
  – Bine, dar cei cu stil vechi zic ca tin cu Ierusalimul si cu Sfantul Munte Athos.
  – Daca tin cu Ierusalimul si cu Sfantul Munte Athos, de ce Ierusalimul nu-i primeste nici la slujba si nici la impartasire ? Cand am fost la Ierusalim si am intrat in audienta la Prea Fericitul Patriarh Benedict, prima intrebare pe care ne-a pus-o a fost : ” Nu este vreun stilist printre voi ?”, caci nici in audienta nu voia sa-l primeasca. Apoi, daca zic ca tin ca la Ierusalim, de ce nu fac ceea ce fac cei din Ierusalim, unde se tine stilul vechi ? Caci atat Patriarhia cat si mitropolitii, episcopii, preotii si diaconii de la Sfantul Mormant slujesc si se impartasesc cu toti crestinii care vin din toate tarile unde se tine stilul nou ( calendarul indreptat ). Daca zic ca tin cu cei de la Sfantul Munte, de ce nu fac si ei ca cei de la Sfantul Munte; adica sa fie supusi Bisericii si Sfantului Sinod si tarii din care fac parte si sa slujeasca cu preotii si episcopii ce tin stilul nou, asa cum fac staretii, preotii si monahii din Sfantul Munte Athos ?
  Daca stilistii zic ca tin cu Ierusalimul, de ce n-au venit sa slujeasca cu Patriarhul Diodor al Ierusalimului, in anul 1982, la hramul Sfantului Ioan cel Nou de la Suceava ? De ce Biserica Ortodoxa din Ierusalim nu-i recunoaste, asa cum nu-i recunoaste nici Patriarhia Ecumenica din Constantinopol ? Caci Patriarhul Diodor al Ierusalimului, a zis la hramul Sfantului Ioan : ” Noi nu recunoastem in Romania alta Biserica in afara de Biserica Ortodoxa Romana. Noi, la Ierusalim, tinem calendarul Iulian cel neindreptat, dar acest lucru nu este o pricina de despartire intre noi si celelalte Biserici Ortodoxe surori si nici nu facem din calendar o dogma de credinta “.
  Daca stilistii zic ca tin cu Sfantul Munte, de ce, in anul 1993, cand au venit parinti din Grecia cu lemnul Sfintei Cruci a Mantuitorului prin Romania, n-au mers si ei la Slatioara ? De ce, in anul 1995, cand s-au intrunit toti Patriarhii la noi in Romania, n-au pomenit nimic de cei care tin stilul vechi ?
  – Parinte, care sunt abaterile canonice ale stilistilor ?
  – Stilistii au si grave abateri canonice. Iata care sunt cele mai grave :
  1. Nu asculta de hotararea Patriarhiei Ecumenice din Constantinopol, din anul 1923, care a hotarat indreptarea calendarului celui vechi.
  2. Nu asculta nici de Patriarhia Ierusalimului.
  3. Nu asculta de Sinodul Bisericii Ortodoxe Romane si de hotararea intai-statatorilor tuturor Bisericilor Ortodoxe, care s-au adunat la Moscova in anul 1948.
  4. Episcopii si preotii lor, precum si crestinii condusi de ei, se departeaza de la slujirea si impartasirea cu preotii si ierarhii nostri, din ura, mandrie, razvratire si neascultare, cazand prin aceasta sub osanda canoanelor 12, 13, 14 si 15 ale Sinoadelor 1 si 2 din Constantinopol; 31 al Sfintilor Apostoli; 18 al Sinodului al IV-lea Ecumenic; 31 si 34 ale Sinodului al VI-lea Ecumenic; 5 al Sinoadelor din Antiohia si altele.
  5. Boteaza si cununa a doua oara, savarsind o mare erezie si greseala dogmatica.
  6. Au rupt legatura duhovniceasca cu ierarhia canonica a Bisericii Ortodoxe Romane.
  7. Hulesc si defaima patriarhii, episcopii si preotii Bisericii care tin stilul nou, numindu-i ” catolici “, ” lipsiti de har “, ” eretici “, etc.
  8. Au facut manastiri fara aprobarea Sfantului Sinod.
  9. Preotii stilisti se duc prin sate straine si fac slujbe pe ascuns, fara sa tina seama de aprobarea episcopului locului si a parohului din acele parohii.
  Si acestea sunt cateva din greselile si abaterile canonice ale celor ce tin stilul vechi in tara noastra.
  – Stilistii sunt considerati eretici ?
  – Nu. Sunt schismatici, adica dezbinati de Biserica Ortodoxa, caci au calcat legile bisericesti administrative, organizandu-si manastiri si biserici deosebite, fara aprobarea Sfantului Sinod. Iar daca indraznesc sa boteze a doua oara, atunci se fac eretici, potrivit cu canonul 47 Apostolic si alte canoane.
  Calendarul este un ceas. A fost schimbat de cinci ori pana acum, si cand va fi nevoie iar o sa-l schimbe.
  Calendarul este un ceas al vremii si tu daca ai calendar cu un ceas in urma sau doua, de-acum al tau este bun, ca a ramas in urma ? Sau pentru calendar sa ne sfadim, sa ne dezbinam, sa ne uram ca nu mai suntem ortodocsi ? Ai auzit vreodata zicand : ” Sfinte mucenice calendare, roaga-te lui Dumnezeu pentru noi ?” Ai auzit nebunii de acestea ? Calendarul daca ar fi sfant, ar trebui sa ne inchinam la calendar ! Ori calendarul este dogma ? Toate dogmele sunt sintetizate in Crez.
  Ai auzit vreodata : ” Cred intr-unul calendar ?” Ai auzit nebunii din acestea ? Calendarul, nu-i dogma, nu-i sfant ! Este un ceas al vremii. De ce te inchini la el si din cauza lui nu te supui Bisericii si te apuci sa faci de capul tau hirotonii si sa botezi din nou ? Tine-te de Biserica ! Toate sectele care s-au rupt de Biserica, s-au rupt din neascultare si mandrie de la trupul lui Hristos.
  Vezi la Efeseni ce spune la capitolul 1, 21-22 : Biserica este trupul lui Hristos. Vezi si la galateni 18 – 19 : Cap al Bisericii este Hristos. Si la Coloseni ai vazut ce-i Biserica ? Cine s-a rupt de Biserica, ori sectar ori stilist, orice ar fi, s-a rupt de Trupul lui Hristos si nu are mantuire in veacul veacului ! Asa sa stiti. Nu ne inchinam la calendar niciodata.
  Si acesti stilisti care sunt nesupusi Bisericii pana in ziua de azi, raman o fractiune eretica care nu se va indrepta, ca zice asa : de la tot pacatul se intoarce omul usor, dar de la eres, foarte greu ! Si aceasta pentru ca se intuneca partea rationala a sufletului. Degeaba ii spun eu ca aici este alb, ca el vede negru. Si atunci foarte greu se intoarce, asa ramane. Si asa raman si sectele si celelalte “.

  Răspuns
 6. Ion

  Nu mai faceti dezbinare intre fratii ortodocsi pe chestie de calendar. Da, era mai bun calendarul vechi, dar asta nu inseaamna ca nu te mantuiesti sau pierzi harul daca ai trecut pe nou. Sunt alte probleme mult mai grave. In Romania cei care mai tin pe stiolul vechi s-au rupt de biserica facand o schisma, “stilistii”. Nu e bine. Hai sa avem discernamant. Repet, poate ca era mai corect stilul vechi si trecerea la calendarul nou a fost o greseala, dar acum daca s-a facut nu este un motiv sa ne dezbinam intre noi, acesta nefiind un lucru foarte important.

  Răspuns
 7. simona

  @ArtiomP

  Frate, cum sa fac sa nu te jignesc, dar eu primesc lumina de la Ierusalim chiar in noaptea Invierii pe stil nou!

  Răspuns
  • Slava

   Tu te crezi asa desteapta dar nu cunosti faptul, ca in preajma sarbatorilor de paste, voi care tineti stilul nou treceti la stilul vechi, doar pentru sarbatorile de paste, si dupa paste treceti inapoi la stilul nou, stiai asta? ca daca faceati pastele odata cu catolicii nu mai aveati foc haric

 8. simona

  @Slava

  Nu sunt desteapta, dar cred ca anul trecut am avut Pastile odata cu catolicii.
  Insa daca e cum spui, nu stiu, e posibil , ma voi documenta.

  Răspuns
 9. simona

  Insa dupa cum vezi, tu , Slava, parintele Cleopa se contrazice cu articolul de mai sus.Asupra unor astfel de nereguli nu mai ai nimic de zis?
  Cum se numea fapta asta, marturie mincinoasa ?

  Răspuns
  • marele Păcătos

   pr.Cleopa a greşit cu calendarul…
   în afară de aceasta, se zvoneşte că a păţit ca şi patr.Teoctict, ca şi restul care au slujit cu papistaşii..

   FOTOGRAFIA ORTODOCŞILOR CARE AU SLUJIT CU PAPISTAŞII:

   http://christian-spirit.ru/v114/i/114-23.jpg

 10. simona

  Parintele Cleopa a gresit ce, cu calendarul? Din materialul expus mai sus, scoateti din context greseala si haideti sa o evidentiem cu argumente de credinta.
  Toata Romania este in ratacire? dar noi avem sfinti si moaste, iar la Muntele Athos avem sfinti si moaste pe stil nou.
  Eu nu cred in nici un stil, eu cred ca trebuie sa respect randuiala pe care au intocmit-o Ierarhii nostri si nu am indoiala in aceasta privinta.Daca maine se schimba vreo data, pentru mine important este sa fiu la Sfanta Liturghie si sa ma rog fara sa ma indoiesc de nimic si simt harul Duhului Sfant.Ce trebuie in plus?
  Orice zi este “Astazi” .Astazi este ziua intalnirii cu Dumnezeu.In orice zi, la orice ora.Daca reusesc sa o fac cu inima curata si fara sa am vrajmasie si ura cu cineva, ma mantuiesc.Daca nu, pot sa tin orice stil si orice credinta si orice lepadare, ca ma duc in iad cu tot cu pustnicie si cu nepomenire si cu despartire. Si cu anatema, am uitat !
  Nu stiti ce a facut Moise pentru neamul lui de idolatri ?I-a zis lui Dumnezeu sa-l stearga si pe el din cartea vietii, daca ii va omori pe evreii idolatri.Iar Dumnezeu i-a ascultat ruga, pentru ca nici Dumnezeu nu voia sa-i omoare, de aceea l-a cerut voie lui Moise ca sa-i omoare.Putea sa ii omoare oricum, fara sa-i zica lui Moise “Da-Mi voie”.
  Este ceea ce subliniaza si Sfantul Ioan Gura de Aur cand il citeaza pe Apostolul Pavel, ca acesta se referea la scoaterea din biserica a ereticilor, ca si cand si-ar fi scos ochiul si chiar ochiul drept.Acesta este un lucru mare si greu de inteles, pentru ca atunci cand scoti un ochi, ramai tu insuti fara lumina.Deci atat de mare este durerea, incat si pe tine te doare si te marcheaza pe toata viata.De aceea nu degraba faceau aceasta, asa cum va indeamna astazi unii preoti, care, sa ma iertati, probabil nu au ochi care sa ii doara.
  Eu ma rog pentru orice om, fie el vrajmas, sau prieten.In orice om e chipul Sfintei Treimi si nu pot sa-mi bat joc de Dumnezeu, pentru ca daca Dumnezeu nu-l pierde si nu-l vatama, este pentru ca il iubeste, iar daca eu il urasc pe acela, Dumnezeu il va iubi in continuare, dar eu ma voi desparti si de acela si de Dumnezeu.De aceea nu ma despart de nimeni si nadajduiesc ca nu o voi face niciodata, cu ajutorul lui Dumnezeu.

  Răspuns
  • Nume

   La voi in Romania, stilul e tinut asa de la Patriarhie in jos, da aici mai tare se are in vedere de ai nostri, care dupa conducerea asta si visul evropean trec la stil nou si sarbatoresc dupa cum le dicteaza televizorul. Mesajul promovat de articol este ca noi, moldovenii, sa tinem credinta cum ap primito, pe stil vechi, nu pentru o bucata de cirnat sa ne schimbam pozitia. Ma rog de ma iertati, asa am inteles eu.

  • Vasile

   Simona, credinta ta vad ca e in ierarhi. Acestia insa nu sunt infailibili. Domnul Hristos a spus: “Pazind TOATE cate v-am poruncit voua!” (Matei 28,20)

 11. marele Păcătos

  “Toata Romania este in ratacire?”

  nu.

  faptul că creştinii se sfinţesc conducându-se după calendarul nou este din Mila Domnului.
  dar de facto, Hristos s-a născut exact în momentul acela când ceasul bate ziua de 7 ianuarie.

  se primeşte un fel de fariseism, că nu se caută dreptatea Domnului, ci se face orice pentru stricteţea cifrelor care repet sunt eronate.

  Hristos acuş va fi omorât pe Cruce, iar noi să ne veselim – iau ce dragoste!
  “creştini adevăraţi”!

  Dar, este Mila Domnului şi nu le consideră păcat românilor pentru trădarea masonică ce s-a făcut ~100 ani în urmă cu calendarul.

  referitor la eretici:
  “Şi de te sminteşte ochiul tău, scoate-l, că mai bine îţi este ţie cu un singur ochi în împărăţia lui Dumnezeu, decât, având amândoi ochii, să fii aruncat în gheena focului.” (Sf.Ap. şi Ev. Marcu 9:47)

  în rest, ai dreptate, să ne rugăm din inimă şi pentru eretici, dacă avem o viaţă curată – şi pentru păgâni, şi pentru sinucigaşii (din neam) numai nu în Sf.Biserică, ci la chilie.

  Şi e bine că ai dragoste pentru toţi 🙂

  Răspuns
 12. marele Păcătos

  “Sa nu ne miram, se intampla minuni chiar si cu copiii, atunci cand acestia au savarsit dupa tipic slujba Sfintei Liturghii,desi nu erau preoti.Si la invocarea Duhului Sfant, s-a coborat o lumina puternica din cer. Iar acei copii au cazut jos de frica si nici nu mai puteau vorbi.Abia dupa ce au fost gasiti si si-au revenit au povestit ce li s-a intamplat.
  Deci Dumnezeu asculta rugaciunile oamenilor curati la inima, chiar si copii fiind.”

  nu surioară dragă, asta a fost Mânia Sfântă a Lui Dumnezeu, şi i-a pedepsit cu frică, fiindcă este Multmilostiv şi nu vrea moartea păcătosului, de aceea şi a pedepsit, fiindcă Sfântul otroc Veaceslav a zis:
  “toată lumea nu se poate compara cu un singur preot” şi,
  “toţi preoţii din lume nu se pot compara cu un singur Sfânt”

  adică preotul are Dar de la Dumnezeu pentru a fi Slujitor şi Păstor de oi cuvântătoare, iar creştinul este ostaş care îi slujeşte Lui Dumnezeu şi ascultă de păstor (de duhovnic întru toate), fiindcă Dumnezeu a întemeiat ierarhia şi respectiv rânduiala.

  Răspuns
 13. marele Păcătos

  Da, noi ne supunem Lui Dumnezeu, prin supunerea CANONICĂ Sfintei Patriarhii de la Moscova.
  iar orbii văd tangenţă politică directă între limba vorbită – poziţia politică – aflarea geografică, ceea ce le permite să păşească în schisme şi erezii piezându-şi sufletele proprii şi făcând prilej şi altor zeci şi sutelor de mii de oameni să o facă.

  Arhimandritul Tihon clar a delimitat acest lucru spunând:
  “Biserica este întemeiată nu pentru unirea ţării, nici pentru unirea politică, ci este întemeiată pentru salvarea sufletului, pentru unirea omului cu Dumnezeu”

  sursa: https://www.youtube.com/watch?v=P52D8_MDN10

  Răspuns
 14. marele Păcătos

  acestea:

  “Cultul religios Mitropolia Chişinăului şi a Moldovei de Răsărit”

  şi,

  ” “Mitropolia” Basarabiei”

  sunt schisme unde nu este Duhul Lui Dumnezeu, fiind necanonice, precum orice alte lăcaşe dezbinate şi abătute de la Sobornicitatea şi Apostolicitatea precum citim în Simbolul Credinţei (Crez), că doar aşa poate exista Biserica – altfel NU!

  În Republica Moldova doar Mitropolia Moldovei este CANONICĂ.

  Răspuns
 15. simona

  @marele Pacatos

  “Biserica este întemeiată nu pentru unirea ţării, nici pentru unirea politică, ci este întemeiată pentru salvarea sufletului, pentru unirea omului cu Dumnezeu”

  Daca este asa, cine poate judeca mai bine acest lucru , daca nu Dumnezeu Insusi?
  Cine sunteti voi sa puneti stavila credintei altuia ? Nimeni nu va ingradeste credinta, dar voi nu va limitati la credinta voastra, ci intrati in Biserica si casa si sufletele altora, fara sa tineti cont de Dumnezeu si v-ati trezit paste noapte judecatorii pamantului.
  Singurii buni si mantuiti ati ramas voi .Asa sa fie ! Sa va ajute Dumnezeu !

  P.S.Nu stiu ce va impiedica sa iesiti la razboi si cu sabia, poate vreti sa faceti si voi un “razboi sfant” pentru Hristos.

  P.P.S. Si noi ne supunem lui Dumnezeu prin asculatarea de Patriarhie si de Preafericitul Patriarh.

  Răspuns
 16. simona

  “nu surioară dragă, asta a fost Mânia Sfântă a Lui Dumnezeu, şi i-a pedepsit cu frică”

  Aratarea Luminii necreate, pe multi i-a facut sa cada jos de spaima, fara a fi o manifestare punitiva a lui Dumnezeu.
  Vezi Sfintii Apostoli pe muntele Tabor si altii, iar explicatia este ca cei care vin in contact cu astfel de manifestari ale Duhului Sfant nu au destula putere ca sa primeasca atata har si atunci cad, mai sa moara.
  Dar sunt de acord cu tine ca a fost si o lectie pentru copii, desi nu as folosi tocmai expresia “mania lui Dumnezeu”, vis-a-vis de niste copii.
  E cam multa…manie in sufletul tau, frate, cauta sa vezi si cu alti ochi pronia lui Dumnezeu.
  Adu-ti aminte ca nu mai suntem in V.T., cand Dumnezeu era vazut ca un Dumnezeu razbunator, ci avem pe Hristos Cel bland si bun.
  Sa ne facem si noi blanzi si buni, altfel nu ne putem indumnezei, nu putem sa devenim dumnezei dupa har, vom ramane doar niste biete fiinte intr-un vesnic razboi.

  Răspuns
 17. simona

  “Hristos acuş va fi omorât pe Cruce, iar noi să ne veselim – iau ce dragoste!
  “creştini adevăraţi”!
  Ma bucur ca ai adus un argument bun pentru mine si nu pentru tine!

  Frate drag, “acus”inseamna in acest moment, nu in “aceasta” zi.Am dreptate? Adica este exact cum spuneam, noi nu comemoram ziua, ci RETRAIM evenimentul in sine, care are loc, se petrece, se desfasoara exact in acest moment.Asta este credinta noastra, ca participam la un eveniment care se desfasoara exact in momentul acesta.Pe noi nu ne intereseaza atat de mult data, care a fost stabilita dupa anumite criterii, probabil obiective.
  “Astazi” inseamna toata perioada de la intruparea lui Hristos, pana la a doua venire, Parusia.
  Daca exista un ciclu anual in care eu serbez(traiesc ciclic ) niste evenimente, este suficient.Pentru ca sunt foarte multe evenimente din viata Domnului, dar noi le traim in special pe acestea, care sunt mai importante.
  Voi spuneti ca traiti ma bine la sfintele voastre slujbe Invierea, pe care noi nu o traim , ca ea nu are loc decat in ziua stabilita de voi.
  O, daca ai sti cum se suprapun timpurile in Apocalipsa! Si cand se spune ca acum se intampla cutare lucru , sau se va intampla, acel lucru s-a si intamplat deja, odata cu caderea lui Lucifer.

  Răspuns
 18. marele Păcătos

  “Daca este asa, cine poate judeca mai bine acest lucru , daca nu Dumnezeu Insusi?
  Cine sunteti voi sa puneti stavila credintei altuia ? … fara sa tineti cont de Dumnezeu si v-ati trezit paste noapte judecatorii pamantului.
  Singurii buni si mantuiti ati ramas voi .Asa sa fie ! Sa va ajute Dumnezeu !”

  Dumnezeu Singur a zis:

  “Iisus a răspuns: Adevărat, adevărat zic ţie: De nu se va naşte cineva din apă şi din Duh, nu va putea să intre în împărăţia lui Dumnezeu.” (Ioan 3:5)

  “Cel ce mănâncă trupul Meu şi bea sângele Meu are viaţă veşnică, şi Eu îl voi învia în ziua cea de apoi.” (Ioan 6:54)

  Apărători ai Ortodoxiei înseamnă Creştinii intoleranţi faţă de Sfânta Tradiţie care este de fapt Statutul Sfintei Biserici Ortodoxe, sau mai corect spus Canoanele determină Statutul Sfintei Biserici, fiindcă Sf.Tradiţie Ortodoxă deja este procesul comuniunii între omului cu Dumnezeu!

  Să ne plângem păcatele noastre şi a celor la care ţinem, fără a căuta “crăpături” în Legea Domnului.
  Hotaru-i tras.

  Şi ce să fac dacă toate rudele până la unul au primit acte biometrice? să mă lepăd şi eu poate de Hristos? căci dacă aşa este – toată lumea merge în iad, după mine desigur.

  e mai dureros pentru apropiaţi decât pentru propriul suflet, dar să nu deznădăjduim.

  A fost descoperit!
  Cei ce nu vor primi pecetea 666 – Dumnezeu le va ierta tot neamul – până la Adam!

  “sunt de acord cu tine ca a fost si o lectie pentru copii”

  nu. nu pentru copii a fost lecţia, ci pentru toţi absolut care nu au primit Harul Lui Dumnezeu prin punerea mâinilor – Hirotonie.

  “desi nu as folosi tocmai expresia “mania lui Dumnezeu”, vis-a-vis de niste copii.”

  mânie este, de alta, Dumnezeu avea să le explice printr-un Sfânt Înger aşa precum au primit îndrumări mulţi Sfinţi Pustnici.

  Preotul are îngeri în jurul Lui (12; posibil mai puţini) care îl apără toată viaţa, dacă nu cade în păcatele de moarte, fiindcă în păcatele de moarte dacă cade – intră diavolii în orice om, nu doar în mireni.

  Răspuns
 19. sandu7026

  Ziua a VI-a
  A facut Dumnezeu fiarele salbatice si animalele domestice si toate târâtoarele pamântului dupa felul lor. Apoi a facut Dumnezeu pe om dupa chipul sau, a facut barbat si femeie.
  Hotarat lucru !!! Daca Dumnezeu ar fi facut omul in prima zi multe critici si obiectii ar fi intampinat !
  …”10. Şi învăţa Iisus într-una din sinagogi sâmbăta.
  11. Şi iată o femeie care avea de optsprezece ani un duh de neputinţă şi care era gârbovă, de nu putea să se ridice în sus nicidecum;
  12. Iar Iisus, văzând-o, a chemat-o şi i-a zis: Femeie, eşti dezlegată de neputinţa ta.
  13. Şi Şi-a pus mâinile asupra ei, şi ea îndată s-a îndreptat şi slăvea pe Dumnezeu.
  14. Iar mai-marele sinagogii, mâniindu-se că Iisus a vindecat-o sâmbăta, răspunzând, zicea mulţimii: Şase zile sunt în care trebuie să se lucreze; venind deci într-acestea, vindecaţi-vă, dar nu în ziua sâmbetei!
  15. Iar Domnul i-a răspuns şi a zis: Făţarnicilor! Fiecare dintre voi nu dezleagă, oare, sâmbăta boul său, sau asinul de la iesle, şi nu-l duce să-l adape?
  16. Dar aceasta, fiică a lui Avraam fiind, pe care a legat-o satana, iată de optsprezece ani, nu se cuvenea, oare, să fie dezlegată de legătura aceasta, în ziua sâmbetei?
  17. Şi zicând El acestea, s-au ruşinat toţi care erau împotriva Lui, şi toată mulţimea se bucura de faptele strălucite săvârşite de El…”

  Cred intru Unul Dumnezeu, Tatal Atottiitorul,
  Facatorul cerului si al pamantului, vazutelor tuturor si nevazutelor.
  Si intru Unul Domn Isus Hristos, Fiul lui Dumnezeu,
  Unul-Nascut, Carele din Tatal S-a nascut mai inainte de toti vecii.
  Lumina din Lumina,
  Dumnezeu adevarat din Dumnezeu adevarat, nascut, iara nu facut;
  Cel de o fiinta cu Tatal, prin Carele toate s-au facut;
  Carele pentru noi oamenii si pentru a noastra mantuire
  S-a pogorat din ceruri si S-a intrupat de la Duhul Sfant si din Maria Fecioara,
  Si S-a facut om;
  Si S-a rastignit pentru noi in zilele lui Pontiu Pilat si a patimit si S-a ingropat;
  Si a inviat a treia zi, dupa Scripturi;
  Si S-a inaltat la ceruri si sade de-a dreapta Tatalui;
  Si iarasi va sa vina cu slava, sa judece viii si mortii,
  A caruia imparatie nu va avea sfarsit.
  Si intru Duhul Sfant, Domnul de viata Facatorul,
  Carele de la Tatal purcede, Cela ce impreuna cu Tatal si cu Fiul este inchinat si slavit,
  Carele a grait prin prooroci.
  Intru Una, Sfanta, Soborniceasca si Apostoleasca Biserica;
  Marturisesc Un Botez, spre iertarea pacatelor;
  Astept invierea mortilor;
  Si viata veacului ce va sa vie.
  Amin!

  Oare scrie si marturisim in Crez : ” CRED INTR-UNUL CALENDAR ??? ” Oare daca ma rog astazi , Dumnezeu nu ma primeste si peste 13 zile ? Oare nu se face aceeasi slujba si liturghie ?
  Iisus a fost intai de toate ( ca fire umana) evreu . Nu a venit sa strice legea ( lui Moise) ci s-o implineasca . Tinea randuielile si sambetele. Dar totodata a precizat ca Dumnezeu a facut sambata pentru Om si nu Omul pentru sambata . Dar omul e meschin si fariseu .
  Saturnalia: 25 decembrie era ziua Saturnaliei, o sărbătoare în onoarea zeului roman Saturn, zi care coincidea cu solstițiul de iarnă. Pentru vechile civilizații antecreștine aceasta era ziua nașterii zeilor, când zilele începeau să se lungească, iar omul era binecuvântat prin renașterea naturii. În calendarele romane, ziua de 25 decembrie era indicată drept ziua nașterii Soarelui, iar biserica creștină a adoptat această dată drept zi de naștere a lui Iisus Hristos spre a îmbina cultura ante-creștină cu cea creștină și spre a-i converti pe oameni la creștinism.
  Deci despre ce vorbim oare aici ,mai… “aparatorii credintei” ….!!!!????
  VOI NU AVETI NIMIC IN COMUN CU CREDINTA !!!!
  SUNTETI GOI PE DINAUNTRU !!!
  “32. Şi veţi cunoaşte adevărul, iar adevărul vă va face liberi.
  33. Ei însă I-au răspuns: Noi suntem sămânţa lui Avraam şi nimănui niciodată n-am fost robi. Cum zici Tu că: Veţi fi liberi?
  34. Iisus le-a răspuns: Adevărat, adevărat vă spun: Oricine săvârşeşte păcatul este rob al păcatului.
  35. Iar robul nu rămâne în casă în veac; Fiul însă rămâne în veac.
  36. Deci, dacă Fiul vă va face liberi, liberi veţi fi într-adevăr.
  37. Ştiu vă sunteţi sămânţa lui Avraam, dar căutaţi să Mă omorâţi, pentru că cuvâtul Meu nu încape în voi.
  38. Eu vorbesc ceea ce am văzut la Tatăl Meu, iar voi faceţi ceea ce aţi auzit de la tatăl vostru.
  39. Ei au răspuns şi I-au zis: Tatăl nostru este Avraam. Iisus le-a zis: Dacă aţi fi fiii lui Avraam, aţi face faptele lui Avraam.
  40. Dar voi acum căutaţi să Mă ucideţi pe Mine, Omul care v-am spus adevărul pe care l-am auzit de la Dumnezeu. Avraam n-a făcut aceasta.
  41. Voi faceţi faptele tatălui vostru. Zis-au Lui: Noi nu ne-am născut din desfrânare. Un tată avem: pe Dumnezeu.
  42. Le-a zis Iisus: Dacă Dumnezeu are fi Tatăl vostru, M-aţi iubi pe Mine, căci de la Dumnezeu am ieşit şi am venit. Pentru că n-am venit de la Mine însumi, ci El M-a trimis.
  43. De ce nu înţelegeţi vorbirea Mea? Fiindcă nu puteţi să daţi ascultare cuvântului Meu.
  44. Voi sunteţi din tatăl vostru diavolul şi vreţi să faceţi poftele tatălui vostru. El, de la început, a fost ucigător de oameni şi nu a stat întru adevăr, pentru că nu este adevăr întru el. Când grăieşte minciuna, grăieşte dintru ale sale, căci este mincinos şi tatăl minciunii.
  45. Dar pe Mine, fiindcă spun adevărul, nu Mă credeţi.
  46. Cine dintre voi Mă vădeşte de păcat? Dacă spun adevărul, de ce voi nu Mă credeţi?
  47. Cel care este de la Dumnezeu ascultă cuvintele lui Dumnezeu; de aceea voi nu ascultaţi pentru că nu sunteţi de la Dumnezeu.
  48. Au răspuns iudeii şi I-au zis: Oare, nu zicem noi bine că Tu eşti samarinean şi ai demon?
  49. A răspuns Iisus: Eu nu am demon, ci cinstesc pe Tatăl Meu, şi voi nu Mă cinstiţi pe Mine.
  50. Dar Eu nu caut slava Mea. Este cine să o caute şi să judece.
  51. Adevărat, adevărat zic vouă: Dacă cineva va păzi cuvântul Meu, nu va vedea moartea în veac.
  52. Iudeii I-au zis: Acum am cunoscut că ai demon. Avraam a murit, de asemenea şi proorocii; şi Tu zici: Dacă cineva va păzi cuvântul Meu, nu va gusta moartea în veac.”
  Sunteti ca mormintele frumoase pe dinafara dar putrede pe dinauntru .
  Nu conteaza calendarul , data , stilul daca rugaciunea e din inima si cu smerenie .

  „Trei voi, trei noi, miluieşte-ne pe noi!”

  Odată, o corabie cu câteva sute de oameni călătorea spre Ierusalim. Pe cale, la corabie s-a stricat ceva şi căpitanul a zis:
  – Trebuie să ancorăm undeva pentru a repara corabia.
  Şi, văzând în depărtare o insulă care părea pustie, s-au apropiat de ea, au ancorat şi au mers mai departe cu bărcile.
  Era o insulă cu multă vegetaţie. Oamenii au ieşit şi ei din corabie şi au început să umble pe insulă să vadă ce fel de pământ era acolo, pentru că vedeau flori diferite, păsări diferite faţă de ce văzuseră în ţara lor. Şi, aşezându-se ei să mănânce, văd deodată trei oameni care fugeau şi ziceau aşa:
  – Trei voi, trei noi, miluieşte-ne pe noi.
  Atâta spuneau, dar, vorbind în limba corăbierilor, aceştia îi înţelegeau.
  Şi toţi se întrebau ce e cu aceşti oameni, aşa că au alergat după ei prin pădure, i-au înconjurat şi i-au dus apoi la comandantul corabiei. Acesta i-a întrebat:
  – De unde sunteţi voi? De când staţi aici?
  Dar aceia păreau că îşi uitaseră limba, pentru că nu spuneau decât “Trei voi, trei noi, miluieşte-ne pe noi”. Apoi, uşor au început să spună:
  – Acum vreo 30 de ani, aproape de această insulă s-a sfărâmat o corabie. Noi eram copii şi am ajuns aici pe câteva scânduri. Erau şi părinţii noştri pe vapor, dar ei au murit. Şi trăim aici de atunci.
  – Şi din ce trăiţi?
  – Am găsit aici de mâncare, că sunt nişte pomi pe insulă, cu seminţe, fructe.
  Atunci marinarii le-au lăsat din mâncarea pe care o aveau la ei, apoi i-au mai întrebat despre viaţa lor pe insulă. Căpitanul le-a spus:
  – Noi plecăm mâine. N-aţi vrea să veniţi cu noi?
  – Noi nu mergem nicăieri, vrem să rămânem aici. Avem tot ce ne trebuie şi suntem fericiţi.
  – Dar ce sunt vorbele acestea pe care le tot spuneţi mereu: “Trei voi, trei noi, miluieşte-ne pe noi”?
  – Când eram mici am auzit de la părinţii noştri că Dumnezeul nostru este Treime. Unul se cheamă Tatăl, altul Fiul şi altul Duhul Sfânt.
  Ei nu ştiau că e un Dumnezeu în trei persoane.
  – Şi ne-am gândit că dacă Ei sunt în cer şi noi pe pământ, să ne rugăm ca Aceia trei din cer să ne miluiască pe noi trei de pe pământ. Această rugăciune o ştim: “Trei voi, trei noi, miluieşte-ne pe noi”.
  Pe vapor era şi un episcop care mergea la Sfintele Locuri. Şi el a spus către preoţii care călătoreau şi ei:
  – Săracii, nici rugăciunea “Tatăl nostru” nu o ştiu. Haideţi, dacă tot înnoptăm aici, să îi învăţăm.
  Şi i-au învăţat preoţii cum să se roage, iar dimineaţa corabia, care fusese reparată, a plecat.
  În timp ce vaporul se îndepărta, unul din cei trei a zis:
  – Eu am uitat, voi mai ştiţi?
  – Nici eu nu mai ştiu.
  – Haideţi după vapor, că nu este departe.
  Şi au început să fugă pe apă ca pe uscat şi ziceau către cei de pe corabie:
  – Mai staţi, mai staţi!
  Cei de pe corabie, văzând că aceştia mergeau pe apă, s-au înspăimântat. Corabia a încetinit şi ei s-au putut apropia şi au zis:
  – Am uitat “Tatăl nostru”.
  Iar episcopul, văzând că merg pe apă fără să se afunde, precum Hristos a mers pe mare, le-a spus:
  – Nu mai ziceţi “Tatăl nostru”, ci cum aţi zis până acum, că este bine.
  Atunci cei trei s-au prins de mână pe apă şi, plini de bucurie, au zis “Trei voi, trei noi, miluieşte-ne pe noi” până ce au ajuns la mal.
  Iată puterea rugăciunii şi a credinţei! Ei şi-au dorit să cunoască învăţătura despre Sfânta Treime, dar nu au putut să o descopere dintr-odată. Ei ştiau de un Dumnezeu în trei persoane şi se rugau neîncetat, dar când ziceau aceasta, o rosteau din toată inima. Iar Dumnezeu le-a dat să fie sfinţi.”
  DUMNEZEU CEL MILOSTIV SA VA LUMINEZE SI SA OCROTEASCA !!!
  AMIN !
  ANUL 2015 DUPA HRISTOS

  Răspuns
  • Slava

   Esti cumva vreo Simona noua? sau acea veche?

 20. sandu7026

  Nu, nu sunt nici Simona veche nici Simona noua ! Aveti o problema grava cu datarile , calendarele , cifrele.
  Mitropolia Basarabiei este o biserică ortodoxă autonomă, de stil vechi, în cadrul Patriarhiei Române, reactivată pe 14 septembrie 1992. Mitropolia Basarabiei este recunoscută oficial drept succesoare spirituală, canonică, istorică a Mitropoliei Basarabiei care a funcționat până în anul 1944 inclusiv.
  A schimbat oare BOR traditia si calendarul in Basarabia ? De ce oare duce-ti oamenii in eroare ?

  “dar de facto, Hristos s-a născut exact în momentul acela când ceasul bate ziua de 7 ianuarie.”

  Ca sa vezi comedie !!
  Până către sfârșitul secolului al IV-lea, nașterea lui Hristos se sărbătorea odată cu Boboteaza la 6 ianuarie, când se obișnuia să se facă anunțarea sărbătorilor de peste an (Paști etc.). Și cum celor de curând creștinați din Dacia și din sudul Dunării această anunțare li se părea apropiată de sărbătoarea păgână calatio, au denumit cu acest termen sărbătoarea creștină a nașterii lui Hristos. Datele la care se sărbătorește Crăciunul sunt orientative, pentru că nu se știe data exactă a nașterii lui Iisus.
  Crăciunul a început să fie serbat de către creștini pe 25 decembrie, după cel puțin trei secole de la începerea misiunii de evanghelizare a apostolilor, anume începând cu secolul al IV-lea în Vest și începând cu cel de-al V-lea secol în Est. Inițial, sărbătoarea nașterii lui Hristos era ținută pe 6 ianuarie, istoricii știind azi că ea se celebra deja în 336 d. Chr., la Roma. (în Est, „Boboteaza”, serbată la data de 6 ianuarie începând cu secolul al IV-lea, celebra pe atunci nașterea, botezul și primul miracol al lui Iisus, în timp ce gnosticii (sectă creștină considerată eretică de către creștinismul canonic) serbau aceeași „Epifanie” în Egipt, încă din secolul al II-lea, tot la data de 6 ianuarie, când, în viziunea lor, „Iisus s-a arătat ca Fiul lui Dumnezeu la botez”.
  De unde siguranta asta cu nascutul la o data precisa !?

  “Dar, este Mila Domnului şi nu le consideră păcat românilor pentru trădarea masonică ce s-a făcut ~100 ani în urmă cu calendarul.”

  Ce te roade ? Ce te framanta ? Oricum nu ai nicio legatura cu credinta si cu Dumnezeu ! Te uiti la forma dar scapi fondul . Vrei sa aperi cu orice pret biserica RUSA . Va sperie faptul ca oamenii redescopera cine sunt , se trezesc din cosmarul sovietic. Faci acuzatii fara niciun temei logic , stiintific , istoric sau religios .
  Te frmanta calendarul ?
  Ghici : Hristos fiind evreu respecta traditia iudaica si nu manca carne de porc ! ! Crestinii nostri au devorat toti porcii din lumea intreaga .

  Eu sunt ortodox botezat pe stil nou iar sotia e basarabeanca pe stil vechi . La noi e armonie si respect . Tinem sarbatorile si unuia si celuilalt . Caci daca te rogi la Domnul in fiecare zi nu are importanta ca o faci acum sau peste 13 zile .
  Dar dupa cum am scris mai sus , altceva va roade si care nu are legatura cu Hristos ci cu o umbra demult apusa pe numele ei : ” UNIUNEA SOVIETICA” .
  Har voua si Dumnezeu sa va rasplateasca dupa gand !

  P.S. Si “Statul Islamic” are dezaxatii sai , noi de ce sa nu-i avem pe-ai nostri !?
  Babele in biserica stiu cum era imbracata vecina ,cate lumanari a cumparat cutarica , care si cum ce faceau . . . dar despre predica …Pauza !

  Răspuns
  • Creer

   Episcopul Petru (Padurarul), asa zis exarh al plaiurilor, deci conducator al mitropoliei Basarabiei, a fost oprit de catre sinodul Bisericii Ortodoxe Ruse de a sluji cele sfinte, inainte de a crea mitropolia Basarabiei. Deci, ea mai mare problema a acestei mitropolii e faptul ca in fruntea ei se afla un episcop oprit, si potrivit canoanelor nu poate nimeni sa-l dezlege. O alta problema e cea ca preotii hirotoniti de acesta nu au nici ei dreptul sa faca cele sfinte sau o alta taina, dar de fapt, canonic, ei nu sunt preoti.
   Atentie!!!!
   Nu se spune ca mitropolia basarabiei nu ar fi trebuit sa existe, nu judec ceste lucruri, nu dezbat careva canoane ce tin de jurisdictie, ci analizez doar factologic, cea ce si dvs va recomand!
   Cu atit mai mult nu vorbim in acest context despre stil, cu totii cunoastem ca mitropolia basarabiei e de rit vechi!
   Domnul sa ne ajute pe calea mintuirii si sa dea Domnul ca factorii politici sa nu donimeze peste cei a mintuirii, dar nici sentimentele nationale nu trebuie sa covirseaca peste Adevar si canoane!

 21. sandu7026

  “Da, noi ne supunem Lui Dumnezeu, prin supunerea CANONICĂ Sfintei Patriarhii de la Moscova.”

  Hai ca te-am ghicit! Cand spui “NOI” la cine te referi mai exact ? Nu cred ca sotia mea iti imparaseste opinia . (ea fiind basarabeanca) .
  Supune-te in continuare dar nu instiga impotriva altora .Fiecare are dreptul sau de a alege .
  Deja stii si cine se mantuieste si cine nu si cine e canonic si cine nu!

  Răspuns
 22. sandu7026

  ” Episcopul Petru (Padurarul), asa zis exarh al plaiurilor, deci conducator al mitropoliei Basarabiei, a fost oprit de catre sinodul Bisericii Ortodoxe Ruse de a sluji cele sfinte, inainte de a crea mitropolia Basarabiei. Deci, ea mai mare problema a acestei mitropolii e faptul ca in fruntea ei se afla un episcop oprit, si potrivit canoanelor nu poate nimeni sa-l dezlege. O alta problema e cea ca preotii hirotoniti de acesta nu au nici ei dreptul sa faca cele sfinte sau o alta taina, dar de fapt, canonic, ei nu sunt preoti.
  Atentie!!!!”

  Mitropolia Basarabiei a fost creată dupa Marea Unire de la 1918 prin ridicarea Arhiepiscopiei de Chișinău la rangul de mitropolie. Decizia înființării a fost luată în Sinodul Bisericii Ortodoxe Române din 15 noiembrie 1923. Organizarea propriu-zisa s-a facut prin legea de organizare a BOR din 1925. Ahiepiscopul de Chisinau, Gurie Grosu, a fost ridicat la rangul de mitropolit al Basarabiei, pe 21 aprilie 1928. La acea dată, jurisdictia Mitropoliei Basarabiei cuprindea arhiepiscopia Chișinăului, episcopia Hotinului și Bălților și Episcopia Cetății Albe – Ismail.
  În timpul ocupației sovietice din 1940-1941, și mai apoi sub regim sovietic din 1944 pana în 1992, Mitropolia Basarabiei și-a încetat activitatea, fiind înlocuită de Eparhia Chișinăului, sub autoritatea Patriarhiei Moscovei și a întregii Rusii. Biserica Ortodoxă Română nu a recunoscut niciodată trecerea Basarabiei sub autoritatea canonică Patriarhiei Ruse.
  Petru Păduraru (în rusă Петр Пэдурару) (n. 24 octombrie 1946, comuna Țiganca, județul Cahul) este un cleric ortodox român, membru al Sfântului Sinod al Bisericii Ortodoxe Române. Hirotonit în anul 1990 ca episcop de Bălți, Vicar al Arhiepiscopiei Chișinăului și Moldovei (sub oblăduirea Bisericii Ortodoxe Ruse), el a fost izgonit în august 1992 din reședința episcopală, din cauza atitudinii sale pro-românești.
  Împreună cu o parte din credincioși, el a participat la Adunarea Eparhială de Constituire a Mitropoliei Basarabiei din 14 septembrie 1992, fiind ales ca locțiitor de Mitropolit al Basarabiei, cu sediul la Chișinău. După o săptămână, PS Petru este primit în comuniune cu Biserica Ortodoxă Română, fiind recunoscut în funcția de locțiitor de Mitropolit al Basarabiei și devenind membru al Sfântului Sinod al Bisericii Ortodoxe Române la 19 decembrie 1992.
  La data de 3 octombrie 1995, Adunarea Eparhială a Mitropoliei Basarabiei l-a ales în funcția de Mitropolit al Basarabiei. Sf. Sinod al Bisericii Ortodoxe Române l-a confirmat ca Mitropolit la 24 octombrie 1995, acordându-i titlul de Arhiepiscop al Chișinăului, Mitropolit al Basarabiei și Exarh al Plaiurilor și dreptul de jurisdicție extrateritorială asupra românilor ortodocși din diaspora de răsărit (de la răsărit de râul Prut).
  În urma războiului ruso-turc din 1806-1812, câștigat de Imperiul Țarist, rușii cereau „ambele țări românești” (Țara Românească și Moldova). Doar iminența atacului lui Napoleon a făcut ca pretențiile rusești să se reducă treptat, de la ambele țări române, la toată Moldova, apoi la teritoriul Moldovei dintre Nistru și Siret, pentru ca până la urmă pretențiile să se limiteze la ținuturile turcești dintre Nistru și Prut: ținutul Hotin și Bugeacul (Basarabia pe hărțile europene). Iscusința negociatorului francez Gaspard Louis Andrault, conte de Langeron (1763-1831), care servea interesele țarului, a permis însă și anexarea părții răsăritene a Moldovei care nu făcuse parte din vilayeturile (provinciile) otomane, prin extinderea frauduloasă a denumirii de Basarabia la toate ținuturile dintre Dunăre și Hotin, mulțumită complicității primului dragoman al Porții, Dumitru Moruzi care și-a trădat suveranul în schimbul unui latifundiu și al unui inel foarte prețios. (Ulterior primul dragoman a fost executat pentru trădare din ordinul Porții.)
  Tratatul de la București din 16/28 mai 1812, încălca astfel practica internațională și normele de drept existente la moment, devreme ce Imperiul otoman ceda ținuturi care nu-i aparțineau și care făceau parte dintr-un stat vasal, dar autonom, anume Moldova, cu care imperiul avea un tratat garantând frontierele de atunci.
  Autonomia guberniei, garantată în 1816, este desființată în 1828, guvernatorii boieri moldoveni fiind înlocuiți prin guvernatori militari ruși. În 1829, biserica este trecută, în ciuda protestelor clerului, din obediența mitropoliei moldovene care ținea de patriarhia Constantinopolului, în subordinea patriarhiei Moscovei .

  Care-i oul si care gaina ?Pana in 1829 Mitropolia Moldovei ( a intregii Moldove) apartinea canonic de Constantinopol si apoi trcuta cu forta la patriarhia Moscovei . Toti domnii Moldovei se supuneau religios si canonic Constantinopolului ( vezi Vasile Lupu platind datoriile Patriarhiei ecumenice catre Inalta Poarta). Moldova nu a luat fiinta in 1812 cand rusul a intrat cu forta si vezi -Doamne ne-a adus ortodoxia !!!
  Se dezbate forma si nu fondul . cine e canonic si cine nu . Toate patriarhiile sunt egale si canonice avand si adunari ( sinoade panortodoxe). Petru nu e necanonic ci face parte din Sinodul Bisericii Ortodoxe Romane . Se supune canonic PF Daniel Patriarhul BOR.
  Ba calendarul e de vina , ba Petru e de vina , ba extraterestrii sunt de vina ….

  SA NU JUDECAM PREOTII !

  Zice Sfantul Ioan Gura de Aur : ” A preotului este numai a deschide gura, si harul lucreaza “.
  De vei vedea preot beat, cazut in sant, du-te si-i saruta mana si indata te-ai umplut de harul lui Dumnezeu ! Ca nu se amesteca niciodata pacatele lui cu harul lui Dumnezeu, care l-a luat la hirotonie, ca atunci n-ar mai fi har. Preotul nu lucreaza in virtutea sa personala, ci in virtutea harului care l-a primit. Daca n-a fost vrednic, la judecata ia mai mare munca decat crestinii, ca cei tari, tare se vor cerca; caruia i s-a dat mult, mult se va cere; si mai mult va fi batuta sluga aceea care a stiut voia, decat cea care n-a stiut ( Luca 12,48 ).
  Dar acest lucru este al lui Hristos, nu-i al tau. Noi ne plecam harului lui Dumnezeu, ca ai auzit ce a spus Mantuitorul la popor. El, ca Dumnezeu, ii mustra pe carturari si pe arhierei, dar poporului nu i-a dat voie sa-i mustre. Ai auzit ce-a spus ? Pe scaunul lui Moise si al lui Aaron au sezut carturarii si fariseii, arhiereii si preotii; tot ce va invata ei sa faceti, sa faceti, ca ei legea lui Dumnezeu invata, dar dupa faptele lor sa nu faceti, ca ei zic si nu fac (Matei 23, 2-3).
  Evanghelia iti da voie sa faci ce zice preotul, cand te invata de bine, iar daca vezi la el ceva ca nu-i bun, nu face. Mantuitorul spune asta. Pentru ca el are sa dea seama inaintea lui Dumnezeu daca n-a facut, si eu am sa dau seama inaintea lui Dumnezeu, daca am auzit un cuvant bun si nu l-am facut.
  Dar nu le-a dat voie sa judece, pentru ca harul lui Dumnezeu nu se duce de la preot, numai daca ai auzit ca l-a caterisit. Si cand este caterisit, inca darul nu se ia. Atunci este ca un soldat care are la dansul sabie, are pusca, are pistol, dar n-are voie sa le foloseasca, ca i se ia numai administrarea harului, nu harul lui Dumnezeu, numai lucrarea harului. El, in ziua judecatii, tot ca preot se va judeca.
  Ia sa va dau un exemplu : Pune dumneata intr-un castron de marmura un pumn de galbeni de aur si pune si cenusa. Ia o caldare de apa si toarna peste ei. Ce se intampla cu cenusa ? S-a amestecat aurul cu apa ? A intrat cenusa in aur ? N-a intrat. Aurul este alta fire si cenusa alta.
  Dupa cum nu se amesteca aurul cu cenusa, asa nu se amesteca la preot pacatele lui cu harul care este dat de la Dumnezeu, macar de ar fi el cat de pacatos.

  ” dar nici sentimentele nationale nu trebuie sa covirseaca peste Adevar si canoane!”

  Sper ca te-ai dumirit cu “adevarul si canoanele” !!!!
  In primul rand suntem CRESTINI ORTODOCSI ( apropo pluralul cu c si s nu cu X ), nu conteaza data precisa cand s-a intamplat evenimentul ci faptul ca il amintim si sarbatorim sau comemoram dupa caz. Tipicul slujbelor este acelasi , liturghia desfasurandu-se dupa aceleasi randuieli .Simbolul credintei care este pilonul principal al crestinatatii fiind marturisirea de baza este aceeasi indiferent de calendar.

  Lasati-i pe cei mari cu ale lor si pe cei mici cu credinta in Dumnezeu , caci zice Domnul : “Bate-voi păstorul şi se vor risipi oile turmei”.

  Nu e treaba noastra sa judecam cine are sau nu dreptate . Fie ca apartine de Moscova sau Bucuresti sunt canonici si au har . Fiecare sa se indrepte spre pastorul care crede de cuviinta . Dumnezeu nu judeca dupa cum cred unii sau altii .
  Eu cand sunt in Moldova ( Rep.) ma duc la biserica pe rit vechi apartinand de Moscova , stau la sfanta Liturghie , ma inchin la icoane , dau pomelnice ,si lturghii etc. Desi sunt pe stil nou nu ma impiedic de forma. Este biserica ortodoxa a lui Hristos . Cautand motive de dezbinare nu faceti decat bucuria nebunilor !

  Harul Domnului nostru Iisus Hristos sa fie cu voi cu toti , pace si buna-intelegere intre oameni si Dumnezeu sa va lumineze !
  AMIN !!!!

  Răspuns
  • Creer

   Nu cred ca e cazul sa copii pasaje cit mai lungi din carti pentru a scrie un comentariu. Nici nu vreau sa incerc sa te conving in ceva, nu e in puterea mea, o poate face doar Domnul.
   Am incercat sa te atentionez la unele lucruri, dar vad ca doar te indreptatesti si nici nu incerci sa intelegi ce am scris.
   Acest duh trece cu post si rugaciune si nu in fata calculatorului, in dispute.
   Iarta-ma si Domnul sa ne lumineze pre toti!

 23. Ciprian

  SF Ioan Maximovici a apartinut de o Biserica care a fost in comuniune cu Mitropolia Slatioara, iar Sfantul nu permitea clerului sau sa faca rugaciuni impreuna cu cei care a acceptat calendarul masonic

  http://www.manastirea-amd.ro/anatema-data-asupra-calendarului-gregorian-la-sinodul-de-la-1583.html

  la canonizarea Sf Ioan Maximovici a fost invitat IPS Vlasie (Mitropolitul BOSVR) si nu cineva din BOR oficiala

  scrisoare lasat de Sf Patr Mc Tihon comfirma Adevarul despre bisericile ortodoxe oficiale in comuniune:

  Scrisoarea din temniţa bolşevică a Sfântului Patriarh Mucenic Tihon adresată tuturor Creştinilor

  Prin mila Domnului nostru Iisus Hristos, Patriarhul Tihon, ucenicul şi pătimitoriul Lui, merg la moarte mucenicească pentru Hristos şi credinţa Pravoslavnică, cu mare bucurie duhovnicească, nădăjduind la mila lui Dumnezeu, că Domnul nostru Iisus Hristos mă va număra în Ceata Mucenicilor, învrednicindu-mă de Cununa cerească şi nu numai pre mine, ci şi pre toţi cei ce mă vor urma şi nu vor intra în cârdăşie cu Serghie şi cu puterea sovietică, şi nu vor primi pecetea lui antihrist, ci vor merge la munci şi la moarte pentru Hristos şi credinţa Pravoslavnică. Fiindcă toţi cei ce vor răbda până la sfârşit, se vor învrednici de Cununile cele muceniceşti şi vor moşteni Împărăţia Ceriurilor. Toţi cei ce vor rămâne până la sfârşitul vieţii lor credincioşi Domnului Hristos şi Pravoslaviei.
  Fiii mei! Vă Blagoslovesc pre voi în Numele Domnului nostru Iisus Hristos! Blagoslovenia lui Dumnezeu şi a mea să fie cu voi în veci. Amin. Iară pre Serghie şi pre toţi episcopii şi preoţii cei ce au vândut pre Hristos şi credinţa Pravoslavnică, pre lupii cei în piei de oaie, îi Blestem! Îi Blestem pre pierzătorii Sufletelor creştineşti, cari nu au vrut să meargă împreună cu mine la mucenicie, ci s-au lepădat de Dumnezeu şi de credinţa Pravoslavnică şi-au iscălit să colaboreze cu puterea sovietică, ca să piardă Suflete creştineşti şi Pravoslavia. Iată pentru cari lucru au primit ei “slobozenia”. Iară eu pre toţi aceştia îi predau Anathemei! Fiii mei, voi mai mult pre mine nu mă veţi mai vedea şi glasul meu nu-l veţi mai auzi, fiindcă eu nu mă învoiesc să iscălesc ca să lucrez cu spurcata putere sovietică şi de aceea pre mine nu mă vor mai slobozi din temniţă, ci mă vor munci, ca să mă omoare. Iară pre episcopii şi preoţii cei ce-au iscălit, pre aceia i-au liberat şi Serghie, cari au luat cu de-a sila Prestolul Patriarhiei, s-au făcut prieten al satanei. El a iscălit să lucreze cu satana! Să dea la munci şi la moarte pre toată ierarhia bisericească şi pre tot clerul bisericesc cari nu se învoieşte să lucreze dimpreună cu ei şi cu puterea sovietică. Serghie, acest lup în piele de oaie, a predat de acum la moarte mai mult de o sută de Episcopi şi mii de duhovnici, luptători pentru Pravoslavie şi ei de-acum nu mai sânt, căci au fost împuşcaţi. Dar iată că şi eu, îmi aştept pedeapsa cu moartea, cari din clipă în clipă trebuie să vie.
  Fiilor! Pravoslavie în Rusia nu mai este şi nici nu va mai fi, căci nu va mai rămâne în libertate nici un episcop sau preot, slujitor al lui Dumnezeu! Ci vor rămânea numai acei episcopi şi preoţi cari vor fi agenţi GPU, căci ei vor sluji o vreme în biserici, ca să piardă Sufletele cele creştineşti. Şi-atunci când ei cu totul vor aduce norodul în rătăcire şi minciună, atunci ei vor convinge norodul ca să lucreze şi în Sfintele Duminici, şi în Sfintele Sărbători, şi să nu mai ţină nici Sfintele Posturi, ci cu totul să se predea şi să se supună pre sine puterii sovietice: “Căci toată stăpânirea dela Dumnezeu este”. Iar atunci când stăpânirea va dărâma bisericile şi le va preface pre unele în cluburi şi teatre, atunci norodul să stea cuminte şi să rabde cu “smerenie”. Căci unde merge păstorul, acolo merge şi turma. Nu pot să vi le descriu în amănunt pre toate cele ce vor fi în acele vremi, fiindcă acuma cu totul sunt umflat de foame şi mâna mea nu mai scrie bine, nu mai am nici putere şi vederea tare mi-a slăbit. Şi de aceea, de nu am scris ceva până la capăt, după conţinut îndreptaţi.
  Copiaţi această scrisoare şi o transmiteţi tuturor Creştinilor, dar şi prin viu grai să spuneţi la toţi credincioşii aceste ultime ale mele cuvinte. Vă Blagoslovesc înainte de moarte: rugaţi-vă singuri prin casele voastre, fără preoţi, fiindcă ei sânt lupi în piele de oaie. Singuri îngropaţi morţii, singuri botezaţi copiii. Iar căsătoriile, să le blagoslovească tata şi mama cu Sfintele Icoane. Rugaţi-vă fiecare după cum ştie şi după cum poate, ţineţi toate Posturile, cinstiţi Sfintele Sărbători, păziţi credinţa Pravoslavnică pană la sfârşit.
  Fiilor! În vremea stăpânirii sovietice credinţă Pravoslavnică nu va mai fi. Şi atâta vreme nu va mai fi credinţă Pravoslavnică, cât va fi şi stăpânirea sovietică. Dar dacă noi ne vom ruga neîncetat şi vom posti, apoi atunci va mai fi pentru o scurtă vreme, o oarecare libertate religioasă. Şi-atunci, toţi revoluţionarii bisericeşti, popii şi vlădicii, slujitorii sovietelor, ucigătorii şi pierzătorii Sufletelor creştineşti din nou îşi vor lua locurile în biserici, de cari ei odinioară s-au lepădat. Dar voi, robii cei aleşi a lui Dumnezeu, să nu vă împărtăşiţi cu ei, şi să nu mergeţi la ei ca să vă rugaţi, căci ei toţi se află subt Anathemă şi blestem.* Şi pentru ca ei iarăşi să aibă dreptul dela Dumnezeu să săvârşească Sfintele Slujbe în Biserică, ei trebuie să se roage şi să postească în zatvor vreme de trei ani de zile, având voie să mănânce numai o bucată de pâine şi să bea un pahar cu apă, odată în zi, după apusul Soarelui. Iar după acest Canon, să se spovedească deschis înaintea norodului pentru păcatele lor şi numai după aceea vor putea să primească iarăşi dela Dumnezeu darurile şi drepturile depline ale unui preot creştin, în toate eparhiile. Căci drepturile şi darurile preoţeşti şi arhiereşti vor supraveţui numai în Japonia, şi aceasta, dacă japonezii vor rămâne tari în credinţă până la sfârşit şi nu-L vor vinde pre Hristos. Iară prin alte ţări, Pravoslavia abia dacă va mai supraveţui câte puţin, pe alocuri. Iar aşa, numiţii înnoitori ai credinţei, cei ce singuri pre sine se “sfinţesc” şi se numesc creştini, preoţi şi arhierei, aceştea toţi se află în slujba satanei, în slujba minciunii şi a înşelării Sufletelor creştineşti, căci atunci în biserici, “urâciunea pustiirii va sta în locul cel Sfânt”. Urâciune a pustiirii, cari îşi trage rădăcina sa încă din vremea despărţirii Bisericii Răsăritului de Biserica Apusului, cea din Roma. Dar Domnul Dumnezeul nostru Iisus Hristos, nu va mai răbda această fără-de-Lege şi va veni să Judece noroadele.
  Fiilor! Încă odată vă mai spun, din tot sufletul, aflându-mă în boală, pre patul de moarte, ca un bolnav, cari înainte de moarte primeşte uşurare de boala sa, iar apoi se ia dela dânsul şi boala, şi moartea: va mai fi o oarecare libertate religioasă şi pre urmă gătiţi-vă pentru Dreapta şi Înfricoşata Judecată, Judecata cea mai de pre urmă, definitivă şi fără de nici o întoarcere. Fiecare om să aştepte Judecata lui Dumnezeu. Amin.

  Răspuns

Lasa un raspuns

Adresa ta de email nu va fi publicată.