Știind că nu mai are mult timp înainte de Judecata de Apoi, cel rău, cu mare furie, aruncă planeta noastră în războaie sângeroase și conflicte mondiale:

„Căci se va ridica neam peste neam şi împărăţie peste împărăţie şi va fi foamete şi ciumă şi cutremure pe alocuri. Dar toate acestea sunt începutul durerilor.” (Matei 24, 7-8)

Știind că nu mai are mult timp înainte de Judecata de Apoi, cel rău aruncă omenirea în războaie sângeroase și conflicte mondiale

Știind că nu mai are mult timp înainte de Judecata de Apoi, cel rău aruncă omenirea în războaie sângeroase și conflicte mondiale

Vor fi ciume, adică epidemii, va fi foamete și vor fi cutremure, adică seisme, de altfel, cutremurele – ca unul dintre semnele sfârșitului lumii – se vor înmulți. Planeta va începe să se cutremure și natura va începe să se răzbune pe om pentru tot răul pe care l-a făcut pe pământ.

Conflictele militare ale sfârșitului vremurilor se vor deosebi de cele anterioare prin cruzimea lor fără precedent. Patriarhul Iacov i-a blestemat pe fiii săi, Simeon și Levi, spunând:

„Blestemată să fie mânia lor, căci ea a fost silnică, şi aprinderea lor, căci a fost crudă; îi voi împărţi pe ei în Iacov şi îi voi risipi în Israel.”

Astfel, revelația divină (Biblia) stabilește întotdeauna o limită pentru mânie – ea nu trebuie să crească până la cruzime. O limită este, de asemenea, impusă furiei – ea nu trebuie să fie feroce. Nu există nicio interdicție din partea lui Dumnezeu de a purta război, dar limita nu trebuie depășită. Înflăcărarea este o proprietate a fiarelor sălbatice; omul nu trebuie să-și piardă fața, chiar și în cele mai dificile circumstanțe, pentru că el este chipul și asemănarea lui Dumnezeu.

Există mai multe păcate care strigă direct la urechile lui Dumnezeu în Rai, iar primul dintre acestea este păcatul fratricidului (uciderea de frați). Este un păcat teribil! Omul care îl comite, care își ucide tovarășii de credință și pe frații săi de un singur sânge, este asemănat cu diavolul.

Al doilea astfel de păcat este sodomia. Sfinții Părinți spun că sabia lui Dumnezeu va atârna deasupra pământului atunci când oamenii vor începe să încalce legile naturii stabilite de Creator (n.n. păcatele împotriva firii).

Al treilea păcat care ajunge direct la tronul lui Dumnezeu este asuprirea văduvelor și a orfanilor.

Iar al patrulea păcat este reținerea salariilor. Dacă un angajator reține salariul muncitorului său, el comite un păcat teribil care, de asemenea, strigă direct la Dumnezeul Cerului.

Lumea noastră pare să locuiască într-o competiție atât de constantă – cine este mai predispus să comită tocmai aceste păcate.

Aceasta este realitatea tragică în care trăim și în care oamenii nu se tem să comită crime care strigă direct la Cer. Și din acest motiv, mânia lui Dumnezeu atârnă deja deasupra capetelor noastre.

Protopopul Oleg Stenyaev