În martie 2011, în revista de specialitate British Society for Ecological Medicine (Societatea Britanică de Medicină Ecologică) a apărut un raport extraordinar realizat de Lucija Tomljenovicmedic, cercetător de investigaţie, pe baza studierii stenogramelor oficiale înregistrate pe durata a 30 de ani, ale întâlnirilor dintre reprezentanţii Ministerului Sănătăţii si cei ai Comitetului pentru Vaccinare si Imunizare din Marea Britanie.

Acest medic din Marea Britanie a obţinut, prin legea ce permite dreptul la informare, dezvăluirea a 30 de ani de secrete guvernamentale care demonstrează că experţii medicali din guvern au cunostinţă de faptul că:

1.Vaccinurile nu sunt eficiente;

2. Vaccinurile cauzează bolile pe care ar trebui să le prevină;

3. Vaccinurile prezintă un risc considerabil pentru copii;

4. S-a complotat în vederea păcălirii publicului pentru acceptarea vaccinării;

5. S-a făcut tot posibilul să se împiedice realizarea studiilor care trebuiau să arate siguranţa vaccinurilor.

În aceste stenograme este vorba de vaccinuri care sunt utilizate si în cazul copiilor din SUA si din multe alte ţări, fiind obligatorii. Pentru a avea o imagine clară asupra drumului care există între producerea unui vaccin si administrarea sa persoanei care are nevoie de el, menţionăm că există trei verigi importante:

1) compania farmaceutică care produce vaccinul

2) autorităţile medicale care aprobă vaccinul pentru a putea fi folosit

3) „cuplul” medic – persoana care va fi vaccinată.

Dar acest drum, în loc să fie unul plin de bune intenţii, care vizează prevenirea îmbolnăvirii oamenilor prin producerea de vaccinuri de bună calitate si sigure, a devenit un drum al înavuţirii si al profitului financiar prin orice mijloace în detrimentul fiinţei umane care va fi vaccinată.

Astfel:

1. Companiile farmaceutice susţin eficacitatea si siguranţa vaccinurilor produse prezentând autorităţilor studii false si conving populaţia, prin intermediul mass-media, că vaccinurile respective sunt bune (există legături clare între companiile farmaceutice si mass media) pentru a  vinde cât mai multe vaccinuri

2. Autorităţile nu au rigoarea necesară pentru a verifica cu atenţie studiile de eficacitate si siguranţă- care, de fapt, nu există sau sunt măsluite – prezentate de companiile farmaceutice si, datorită presiunilor realizate de aceste companii, nici nu mai cer studii asupra vaccinurilor respective care să fie realizate de cercetători independenţi

3. Medicul promovează vaccinarea pentru că crede în „mitul” vaccinării si nu are cunostinţă de lipsa studiilor reale asupra vaccinurilor, iar persoana vaccinată este si ea convinsă că trebuie să se vaccineze datorită insistenţelor medicului si a reclamelor care abundă în mass-media si care sunt plătite de companiile farmaceutice.

Cine iese cel mai prost din acest lanţ fatidic?

Persoana care se vaccinează, care mai si plăteste, prin intermediul asigurărilor medicale, răul care i se face!

Cine iese cel mai bine?

Compania farmaceutică, care se bucură de considerabile profituri financiare. Autorităţile care reglementează vaccinurile ce pot fi administrate populaţiei, înainte de a le aproba, au obligaţia să se asigure că acestea au fost supuse unor evaluări stiinţifice riguroase. Aceea responsibilitate o au si companiile farmaceutice care promovează vaccinurile, fiind obligate să realizeze acele studii riguroase privind pe de o parte eficacitatea vaccinului si pe de altă parte siguranţa acestuia.

În plus, vaccinarea este o intervenţie medicală si ea ar trebui să aibă loc numai cu acordul deplin al părţii căreia i se va face vaccinul. Aceasta înseamnă o prezentare obiectivă a avantajelor, precum si a riscurilor posibile celui care urmează să fie vaccinat sau părinţilor acestuia, în cazul copiilor vaccinarea trebuind să fie făcută numai cu acordul părinţilor. Ascunderea deliberată a informaţiilor faţă de părinţi, în scopul de a-i determina să se conformeze agendei „oficiale” de vaccinare, ar putea fi considerată o formă de încălcare a codului etic sau o abatere gravă.

Documentele oficiale obţinute de la Ministerul Sănătăţii al Marii Britanii si de la Comitetul de Vaccinare si Imunizare, dezvăluie faptul că autorităţile britanice de sănătate au fost implicate în astfel de practici de mai bine de 30 de ani, cu scopul de a proteja programul naţional de vaccinare.

Ca rezultat al politicii de vaccinare promovată de Ministerul Sănătăţii din Marea Britanie, mulţi copii au fost vaccinaţi fără ca părinţilor lor să li se dea toate informaţiile privind riscurile dovedite în ceea ce priveste efectele adverse serioase ale vaccinurilor, aspecte pe care Comitetul de Vaccinare si Imunizare le cunoştea foarte bine. Făcând acest lucru, atât Comitetul cât si Ministerul Sănătăţii nu numai că au încălcat Ghidurile Internaţionale pentru Etică Medicală, cum ar fi Declaraţia de la Helsinki si Codul Internaţional de Etică Medicală, dar au încălcat si Codul de bază al practicii Medicale.

Stenogramele întâlnirilor Comitetului de Vaccinare si Imunizare arată, de asemenea, că unii membri ai acestui comitet deţin strânse legături cu companiile farmaceutice si că acest comitet a cooperat în mod frecvent cu fabricanţii de vaccinuri pentru crearea de strategii necesare cresterii ratei de vaccinare.

Credeţi că pentru binele oamenilor? Nu!

Pentru propriile lor buzunare! Unele stenograme care prezintă astfel de subiecte ce au fost puse în discuţie nu trebuia să fie făcute publice, însă ele au fost dezvăluite mai târziu, prin Legea privind Libertatea deInformare (Freedom of Information Act – FOIA).

Aceste sedinţe sunt denumite în stenograme ca având „confidenţialitate comercială” si revelează o clară si uluitoare lipsă de transparenţă, întrucât unele informaţii au fost sterse înainte ca stenogramele să fie eliberate în baza Legii prin care se asigură Libertatea de Informare. Asa s-a procedat, de exemplu, cu stenograma Şedinţei referitoare la Reacţiile Adverse care au fost depistate între 1986-1992, în care numele participanţilor au fost sterse.

În rezumat, stenogramele sedinţelor dintre Ministerul Sănătăţii si Comitetul de Vaccinare si Imunizare din perioada 1983 până în 2010 arată că:

1) În loc să reacţioneze adecvat si să reexamineze politicile curente de vaccinare în ceea ce priveste unele motive de îngrijorare identificate chiar de proprii investigatori, Comitetul de Vaccinare si Imunizare nu a luat nicio atitudine, ba dimpotrivă, a diminuat sau a sters informaţiile nefavorabile despre siguranţa vaccinurilor, făcând eforturi intense de a convinge atât publicul, cât si autorităţile că vaccinurile respective sunt sigure.

2) S-au redus în mod semnificativ criteriile contraindicaţiilor la vaccinare, în scopul măririi ratei de vaccinare, în ciuda problemelor rămase nerezolvate în ceea ce priveste siguranţa acestora.

3) În mai multe ocazii li s-a cerut fabricanţilor de vaccinuri să facă modificări specifice pe fisele tehnice, atunci când acestea erau în conflict cu directivele oficiale în privinţa imunizării, făcute de Comitetul de Vaccinare si Imunizare.

4) Pentru promovarea politicilor de vaccinare s-a pus accentul pe studii metodologice dubioase, subvenţionate de firmele producătoare, în timp ce studiile independente au fost respinse.

5) S-a ignorat în mod constant problematica siguranţei vaccinurilor, în timp ce beneficiile acestora au fost crescute în mod exagerat.

6) S-au promovat si elaborat planuri de introducere în schemele naţionale de vaccinare pediatrică a unor noi vaccinuri care nu erau încă sigure din punct de vedere al siguranţei si eficacităţii lor.

7) Cercetările în ceea ce priveşte siguranţa vaccinurilor au fost subminate în mod activ.

8) S-a profitat în mod deliberat de încrederea si lipsa de cunoastere aprofundată a părinţilor în ceea ce priveşte vaccinarea, în scopul de a promova un „program de imunizare” nesusţinut stiinţific, fapt care ar putea expune anumiţi copii la riscul de a dezvolta afecţiuni neurologice severe si de lungă durată.

Dr. Tomljenovic explică, de exemplu, cum Comitetul de Vaccinare si Imunizare cunostea încă din anul 1981 faptul că vaccinul împotriva pojarului – care face parte din programul oficial guvernamental de vaccinare – poate avea ca efecte secundare afecţiuni neurologice de lungă durată si chiar moartea. De asemenea, dr. Tomljenovic arată, având toate dovezile în acest sens, că acest Comitet de Vaccinare si Imunizare cunostea de foarte mult timp faptul că multe dintre vaccinurile existente în schemele de vaccinare cauzează la copii afectări permanente ale creierului şi, cu toate acestea, au continuat în mod criminal să promoveze aceste vaccinuri.

Se afirmă de către cei care susţin vaccinurile că ele sunt un miracol al medicinii moderne. Acesta este de fapt un mit creat de industria farmaceutică, o mare si diabolică minciună ce a fost servită populaţiei numai şi numai în scopul obţinerii de profituri financiare uriaşe, în condiţiile în care vaccinurile conţin printre altele metale grele, substanţe neurotoxice si imunotoxice, virusi, micoplasme, materii   fecale, fragmente de ADN de la alte specii etc.

Dezvăluirea informaţiilor cuprinse în aceste stenograme arată că vaccinarea este de fapt o afacere, nu o modalitate de prevenţie din cadrul sistemului sanitar. Chiar dacă ceea ce se spune despre vaccinuri intră în această categorie, a prevenirii bolilor, prin substanţele nocive pe care le conţin si prin modul mârsav în care sunt aprobate vaccinurile, promovarea acestora se dovedeste a fi doar suportul pentru obţinerea de mari profituri financiare.

Într-o recentă smecherie publicitară esuată în mod teribil, Piers Morgan, infama personalitate CNN si jurnalist britanic ale cărui vederi neconstituţionale asupra controlului armelor de foc au declansat petiţii pentru deportarea lui, a fost de acord să îsi facă primul lui vaccin antigripal în direct la show-ul Dr. Oz care a fost difuzat pe 11 ian. 2013.

Însă, ca o ironie a sorţii, doar 10 zile mai târziu, Morgan, care promisese ca „va veni după el, Oz”, dacă va face gripă după ce a făcut vaccinul respectiv, chiar a căzut la pat cu simptome de gripă, care l-au slăbit atât de mult, încât nu a putut să-şi mai prezinte propriul show TV Piers Morgan Tonight.

Într-un complot evident pentru a potoli atât neîncrederea crescândă privind vaccinul antigripal, cât si pentru a pleda pentru pretinsa siguranţă si eficacitate a acestui vaccin, Morgan a fost de acord să fie cobaiul mediatic de anul acesta pentru a primi o injecţie antigripală direct de la suporterul vaccinului, dr. Mehmet Oz, un susţinător fervent al vaccinărilor.

În faţa audienţei, Morgan si-a suflecat mâneca si a primit injecţia pentru a spulbera „mitul” că injecţiile antigripale ar fi în vreun fel periculoase. Câteva zile mai târziu, Piers a început să dezvolte simptome similare gripei care i-au afectat în mod clar capacitatea de a vorbi. Simptomele s-au înrăutăţit rapid, făcându-l să publice un mesaj „tweet” pe 23 ianuarie, la 1 1 zile după ce îşi făcuse vaccinul, explicând că datorită faptului că gripa i-a afectat serios vocea nu va putea, probabil, să-şi prezinte show-ul din acea seară.

[youtube]https://www.youtube.com/watch?v=cr4RImZVHiY[/youtube]

Iată că, printr-o misterioasă şi totodată necesară „intervenţie a sorţii emisiune care intenţiona să promoveze siguranţa si eficacitatea injecţiilor antigripale si să valideze pretenţia Dr.-ului Oz că injecţiile antigripale nu pot cauza gripă, s-a dovedit a fi exact groapa pe care aceşti promotori ai crimelor împotriva umanităţii au săpat-o oamenilor, căzând chiar ei în ea. Asa după cum s-a văzut, sănătatea lui Morgan a început rapid să se deterioreze imediat după ce a primit injecţia antigripală de la Dr. Oz. Morgan însusi a afirmat, câteva zile mai târziu, în timpul unui interviu, că injecţia antigripală primită a fost responsabilă pentru declansarea bolii.

Milioane de americani, au văzut în direct că injecţiile antigripale îi pot îmbolnăvi!

Iată că ceea ce se dorea a fi o propagandă în favoarea vaccinurilor, s transformat în opuslul ei, exact ca o palmă a sorţii peste obrazul celor care au orchestrat-o: milioane de oameni ştiu acum cu certitudine că injecţiile antigripale sunt periculoase si pot într-adevăr să cauzeze simptome similare gripei si alte deteriorări ale sănătăţii.

Acestea fiind spuse, am putea să-i mulţumim, de fapt, lui Piers Morgan pentru că, fără să intenţioneze aceasta, a bătut ceea ce sperăm să fie ultimul cui î cosciugul înselătoriei cu vaccinul antigripal.

Alex Ionescu, revista ” Lohanul”, nr.25 via financiarul.ro