Biroul Naţional de Statistică anunţă că, în trimestru III 2017 populația economic activă a Republicii Moldova a constituit 1 308,7 mii persoane, fiind în descreștere cu 2,1% față de trimestrul III 2016, transmite CURENTUL.

Disparități importante pe sexe și medii în cadrul persoanelor economic active nu s-au înregistrat: ponderea bărbaților a fost puțin mai înaltă în comparație cu cea a femeilor, iar ponderea persoanelor economic active din mediul rural a fost mai mare față de cea a populației active din mediu urban: respectiv 54,9% și 45,1%.

Rata de activitate a populației de 15 ani și peste a constituit 43,9%, fiind în descreștere cu față de nivelul trimestrului III 2016. Rata de activitate a populației în vârstă de muncă conform legislației naționale (16-56 ani pentru femei și 16-61 ani pentru bărbați) a fost de 51,2%.
Populația ocupată a constituit 1 264,1 mii persoane, fiind în descreștere cu 2,6% față de trimestrul III 2016.

Rata de ocupare a populației de 15 ani și peste a fost de 42,4%, fiind în descreștere față de nivelul trimestrului respectiv al anului precedent. Rata de ocupare a populației în vârstă de muncă (16- 56/61 ani) a fost de 49,3%, a populației în vârstă de 15-64 ani – 46,8%, iar în categoria de vârstă 15-29 ani acest indicator a înregistrat valoarea de 29,1%.

Munca nedeclarată în rândul salariaților a constituit 8,2%, fiind în creștere față de trimestrul III al anului precedent. Practica de angajare fără perfectarea contractelor individuale de muncă este mai frecventă printre salariații bărbați (9,7%) decât salariații femei (6,9%).

Din totalul salariaților, 9,7% aveau un loc de muncă informal. Salarii „în plic” au declarat că primesc 8,8% din salariați, inclusiv: 7,8% primesc tot salariul „în plic”, iar 1,0% – doar o parte. Cele mai mari ponderi ale salariaților care primesc salarii „în plic” se estimează pentru activitățile din agricultură (51,5%), comerț (16,5%) și industrie (5,4%).

Numărul persoanelor sub-ocupate a fost de 65,4 mii, ceea ce reprezintă 5,2% din totalul persoanelor ocupate.

Fiecare a opta persoană ocupată (11,9%) a declarat că ar fi dorit să schimbe situația în raport cu locul actual de muncă, pe motiv că nu este satisfăcută de nivelul remunerării. Majoritatea din ele (89 la sută) doresc o remunerare mai mare pe oră.

Numărul șomerilor, estimat conform definiției Biroului International al Muncii a fost de 44,6 mii, fiind în creștere față de nivelul trimestrului III 2016 (38,7 mii).

Rata șomajului la nivel de țară a înregistrat valoarea de 3,4%, fiind  în creștere fată de trimestrul III 2016.

Populația inactivă de 15 ani și peste a constituit 1 675,2 mii persoane, sau 56,1% din totalul populației de aceeași categorie de vârstă, fiind în creștere față de trimestrul III 2016.

Din punct de vedere al relației cu piața muncii din țară, în cadrul populației inactive, se disting câteva categorii importante:

A. Persoane care nu doresc să lucreze: 1 308,0 mii în trimestrul III anul 2017

Din acestea:

A.1. pensionari – 604,9 mii;

A.2. persoane care nu doresc să lucreze deoarece învață sau studiază – 237,5 mii;

A.3. persoane care nu doresc să lucreze pentru un venit deoarece îngrijesc de familie – 193,3 mii;

A.4. persoane care se află în țară, dar care nu doresc să lucreze în Moldova deoarece deja au un loc de muncă (permanent sau sezonier) peste hotare sau persoane care planifică să lucreze peste hotare – 208,8 mii;

B. Persoane declarate de către gospodării aflate peste hotare, la lucru sau în căutare de lucru – 351,0 mii persoane;

C. Persoane descurajate în a-și mai găsi un loc de muncă în țară – 3,4  mii persoane.

Cristina Parfeni, http://curentul.md