Pe 8 / 21 noiembrie, creștin-ortodocșii sărbătoresc pe Sfinții Arhangheli Mihail și Gavriil, dar puțini sunt aceia care știu că pe lângă aceștia, Biserica cinstește încă cinci arhangheli, conform Basilica.ro

Sobor-Arhanghelilor

Soborul Sfinţilor Arhangheli: Cine sunt ceilalți arhangheli al căror nume este cinstit azi?

Astfel, Sfântul Arhanghel Rafail al cărui nume se tâlcuiește „Dumnezeu vindecă” „este cinstit ca vindecător al celor bolnavi, călăuzitor tainic al celor care se căsătoresc și ocrotitor al celor căsătoriți, care trăiesc în frică de Dumnezeu”.

Sfăntul Arhanghel Uriil (Focul lui Dumnezeu) „este cel care pedepsește, ca reprezentant al mâniei lui Dumnezeu. El îi ocrotește pe creștini și îi îndeamnă să țină cont de avertizările despre cele ce vor veni”.

Sfântul Arhanghel Salatiile (Mijlocitorul către Dumnezeu) „este cel care mijlocește înaintea lui Dumnezeu, rugându-se cu smerenie pentru oameni. El închipuie rugăciunea de cerere”.

Sfântul Arhanghel Gudiil (Slăvirea lui Dumnezeu) „este cel care-L slăvește pe Dumnezeu și pe cei care își dau viața pentru El în chip mucenicesc. El închipuie rugăciunea de slăvire”.

Sfântul Arhanghel Varahiil (Binecuvântarea lui Dumnezeu) „este cel care aduce oamenilor darurile și mângâierile lui Dumnezeu. El închipuie dărnicia și milostenia lui Dumnezeu. Este reprezentat ținând la piept un trandafir alb, ca semn al darului”.

„A venit unul dintre cele șapte duhuri care stau înaintea lui Dumnezeu”. Aceștia poartă numele Dumnezeului Celui viu: Mihail, Gavriil, Rafail, Varahil, Gudiil, Salateil și Uriil. Toți au terminația „il”. Știți ce înseamnă? Înseamnă Dumnezeu!”, explica Părintele Cleopa Ilie.