Președintele Klaus Iohannis a semnat, pe 26 martie, decretul de promulgare a Legii pentru aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 72/2017 privind sistemul RO-ALERT. Este vorba de sistemul de avertizare a populației, prin SMS, în timp real, cu privire la pericolele meteorologice sau hidrologice.

Sistemul RO-ALERT va fi implementat pe teritoriul României în scopul prevenirii pierderii de vieţi omeneşti ca urmare a fenomenelor meteorologice şi hidrologice periculoase. Astfel, vor fi transmise populaţiei mesaje de avertizare în timp real, prin intermediul tehnologiilor moderne din domeniul comunicaţiilor şi tehnlogiei informaţiilor. Sisteme similare şi-au dovedit eficienţa în SUA, Olanda, Lituania, Franţa, Germania şi Belgia.

De asemenea, „RO-ALERT” presupune ca, prin intermediul operatorilor de telefonie mobilă, să se transmită următoarele tipuri de mesaje către utilizatori:

  • mesaje de avertizare adaptate evenimentului imminent;
  • mesajelor către toţi utilizatorii aflaţi în arealul ameninţat, chiar în condiţii de congestie a reţelelor de telefonie mobilă;
  • mesaje de tipul afişajului instantaneu pe ecranul terminalului, fără a fi necesară vreo intervenţie a utilizatorului;
  • repetarea ciclică a mesajelor de alertare la intervale de timp configurabile;
  • receptarea mesajelor de avertizare şi de către terminalele aflate în roaming.

Sistemul va fi pus în aplicare de către Ministerul Afacerilor Interne prin Inspectoratul General pentru Situaţii de Urgenţă, cu suportul tehnic al Serviciului de Telecomunicaţii Speciale şi va fi operat de către structurile operaţionale cu funcţionare 24/24 ale IGSU şi structurilor subordonate acestuia. Ca sistem de back-up, Departamentul pentru Situaţii de Urgenţă va dispune de un terminal cu aceleaşi funcţionalităţi.

“Art. 3.

(2) Serviciul de Telecomunicații Speciale întocmește un document prin care stabilește valoarea estimate și potențialii ofertanți, precum și documentul descriptiv, inclusiv specificațiile tehnice, pe care le transmite IGSU și participă totodată cu specialiști în domeniul comunicațiilor și tehnologiei informației, în caliate de membri în comisia de evaluare a ofertelor, respectiv de recepție a echipamentelor de harware, aplicațiilor software și serviciilor de instalare și punere în funcțiune aferente achiziționate.”

Suma prevăzută pentru realizarea și implementarea sistemului RO-ALERT este de 30.400 mii lei din bugetul de stat al MAI, iar diferența, dacă va fi cazul, va fi acoperită din fondul de rezervă al guvernului. Proiectul de lege privind sistemul de alertare a ppulației a fost adoptat de Camera Deputaților, forul decizional, pe 28 februarie 2018.