Selectați pagina

Sinaxa Clericilor și Monahilor din Grecia – 19 Decembrie 2017. IPS Serafim de Pireu sprijină pe cei care au întrerupt pomenirea, fără alte extreme

Sinaxa Clericilor și Monahilor din Grecia – 19 Decembrie 2017. IPS Serafim de Pireu sprijină pe cei care au întrerupt pomenirea, fără alte extreme

În dată de 19 Decembrie 2017 a avut loc Sinaxa Clericilor şi a Monahilor din Grecia, care a avut loc în Tesalonic, în Sala Institutului de Studii Patristice.

Cu această ocazie preşedintele Institutului de Studii Patristice, părintele Theodoros Zisis, care este şi preşedinte al comitetului organizator al Sinaxei Clericilor şi Monahilor din Grecia, a prezentat un istoric al Sinaxei din ultimul an.

Părintele Grigorie Hatzinikolau, Stareţul Mănăstirii Sfânta Treime (Ano Gatzeea) va găzdui în continuare Sinaxa la Volos. La Sinaxa participă clerici şi pomenitori şi nepomenitori.

A fost prezentat Calendarul tipărit pentru anul 2018, ce conţine sărbătorile Sfinţilor ce au oprit pomenirea de-a lungul istoriei de 2000 de ani de creştinism ortodox sau au subliniat importanța mărturisirii şi a opririi pomenirii episcopilor ce învăţau erezii. Redăm câteva nume: Sfântul Grigorie Teologul, Cuviosul Macarie, Cuviosul Nikita Mărturisitorul, Sfântul Gherman al Constantinopolului, Sfântul Serghie Mărturisitorul, Sfântul Nichifor al Constantinopolului, Sfântul Iustin Popovici, Sfântul Paisie Aghioritul, Sfântul Nicodim Aghioritul, Sfântul Maxim Mărturisitorul, Sfântul Ghenadie Scholarios, Sfântul Theodor

Studitul, Sfântul Grigorie Palama, Sfântul Ştefan cel Nou, Sfântul Ioan Damaschin şi alţii.

A fost prezentată Broşura „Oprirea pomenirii nu este schisma”, scrisă de părintele Theodoros Zisis.

Părintele Theodoros Zisis a fost felicitat de Mitropolitul Serafim al Pireului pentru curajul mărturisirii şi al dragostei pentru Ortodoxie şi pentru oprirea pomenirii Arhiepiscopului Antim al Salonicului care a semnat erezia din Creta, predica erezia în Arhiepiscopia Salonicului şi i-a interzis prin document oficial Părintelui Theodoros Zisis să mai predice împotriva ecumenismului sau a pseudo-sinodului din Creta, pentru care motiv Părintele Theodoros Zisis a recurs la ultima măsură canonica şi anume aplicarea Canonului 15 de la I-II Constantinopol (întreruperea pomenirii numelui arhiepiscopului Antim la toate sfintele slujbe).

Părintele Theodoros Zisis a fost izgonit din Biserica Sfântul Antonie unde slujea, iar acum slujeşte împreună cu părintele Nikolaos Manolis şi părintele Fotios Vezinias într-o sală amenajată în oraşul Tesalonic special pentru Sfânta Liturghie. La această Sfântă Liturghie participă sute de oameni, spaţiul fiind neîncăpător.

Am să redau câteva din punctele dezbătute de broşura:

1. Ne îngrădim de erezie, nu de Biserică.
Este foarte important discernământul spiritual al Părinţilor care să călăuzească viaţa noastră. Sinaxa Clericilor şi Monahilor respinge cu fermitate două extreme în care unii fraţi antiecumeniști au căzut:

Prima extremă (să-i spunem de-a stânga) este a celor care spun că cine întrerupe pomenirea episcopului sau este schismatic, pentru că episcopul ar fi „izvorul preoţiei”(iar nu Hristos, Marele Arhiereu) şi în felul acesta oricine s-ar îngrădi pe sine de episcopul şi preotul ce ar predica o erezie ar fi schismatic. Din păcate această mentalitate este de influenţă latină, papală, învăţătură scolastică bazată pe teoria episcopocentristă, episcopul, indiferent de învăţătura lui, este infailibil, episcopatul lui lucrează ex opere operato – un fel de papa local.

A doua extremă (să-i spunem de-a drepta) este a celor care au întrerupt pomenirea şi susţin că Biserica rezidă numai în cei care au întrerupt pomenirea, iar cei care nu au întrerupt pomenirea, chiar dacă sunt în mărturisire ortodocși, ei sunt de fapt eretici, pe baza teoriei vaselor comunicante (deşi ereziarhii nu au fost condamnaţi de un Sinod). Această teorie este de fapt o filosofie de tip protestant, care dinamitează în fapt sistemul sinodal al Bisericii, cei care hotărăsc acum cine face şi cine nu face parte din Biserică fiind o mână de oameni care refuză comuniunea cu Bisericile Locale (episcopii şi sinoadele) ce mărturisesc ortodox, provocând schismă în Biserică.  Aceştia se caracterizează prin lipsa discernământului duhovnicesc, a dragostei şi a bunei rânduieli şi a lipsei ascultării de conglăsuirea părinţilor. E foarte interesant că ei se contrazic flagrant în afirmații – la început au avut o poziție echilibrată, apoi schimbându-se radical, dovedind astfel o lipsă de stabilitate duhovnicească.

Ambele extreme au ca numitor comun respingerea credincioşilor de la Sfântul Potir, şi lipsa de conslujire cu preoţii mărturisitori pomenitori  sau cu cei nepomenitori, în cazul celor pomenitori.

2. Sfintele Taine sunt valide şi fără pomenirea episcopilor (se referă la episcopii dovediți a fi eretici – un episcop care cugetă eretic, dar nu propovăduiește public erezia, nu i se poate opri pomenirea, sau pe bază de bănuială, etc)
Bineînțeles că nu oricărui episcop i se întrerupe pomenirea, ci numai a celui care învață erezia ecumenistă, a semnat în Creta, nu se dezice de pseudo-sinod, etc.
Oprirea pomenirii să nu se facă fără sfătuire și discernământ duhovnicesc, fără povățuitor şi fără multă răbdare şi așteptare. Oprirea pomenirii nu este un act de bravură, ci este un act de credință adâncă şi maturitate duhovnicească ce trebuie să cântărească bine acest gest ultim folosit ca armă împotriva ereziei.

3. Sfânta Liturghie nu se ţine în numele episcopului

4. Ecumenismul este erezie întru cunoștință. El a fost subliniat ca erezie de Sfinţii Părinţi contemporani – Sfântul Paisie Aghioritul, Sfântul Serafim Sobolev, Sfântul Averchie de Jordanville, Sfântul Iustin Popovici, etc

Linia pe care o păstrează Sinaxa Clericilor și a Monahilor este o linie a discernământului duhovnicesc, aceasta Sinaxă nu are autoritatea şi nici nu încearcă să traseze linia graniţei Bisericii doar la nepomenitori, ci scopul ei este de a ţine trează linia ortodoxă care are ca bază Mărturisirea Ortodoxă a Credinţei şi utilizarea tacticilor care se impun de la Biserică Locală la Biserică Locală, fiecare tactică fiind folosită în funcţie de căderea Bisericii Locale sau din contră de stabilitatea Bisericilor Locale în Adevăr; avem exemplul multor Mitropoliţi din Serbia care nu au semnat în Creta textul eretic vădit, a multor Mitropoliţi din Grecia care au făcut la fel, a Bisericii Bulgare, a multor Mitropoliţi din Biserica Rusă care recent a respins pseudo-sinodul din Creta, a Bisericii Georgiene şi a Bisericii Antiohiene).
Sinaxa Clericilor şi Monahilor este alcătuită din părinţi şi monahi pomenitori şi nepomenitori, dar toţi sunt în acelaşi cuget, anume Mărturisirea Dreptei Credinţe.

A consemnat,
de la Sinaxa Clericilor şi Monahilor
părintele Matei Vulcănescu
Protoprezbiter al Sfintei Mitropolii a Pireului

Abonați-vă la canalul nostru Telegram!

1 Comentariu

  1. Mircea

    “lipsă de stabilitate duhovnicească”-ce afirmatie tampita ! Mitropolitul Serafim de Pireu ar face bine ca sa opreasca pomenirea ereticului sau ierarh superior ! apoi mai discutam !

    preotii si ierarhii marturisitori SUNT PRIGONITI ! Acesta este cel mai bun indiciu ca ei NU sunt lupi in blana de oaie !!!

    preotii si credinciosii care au intrerupt orice comuniune cu bisericile locale cazute in erezie, sunt VREDNICI DE LAUDA ! Ei s-au ingradit cu totul de ciuma aceasta din Biserica ! EI SUNT BISERICA ! Bisericile locale sunt in EREZIE !!!!!!! Nu este nici macar una cu Hristos !!!!!!

    Răspuns

Lasa un raspuns

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *