Selectați pagina

Sfîntul Serafim de Viriţa ”De la Mine a fost aceasta”

Sfîntul Serafim de Viriţa ”De la Mine a fost aceasta”

Nota redacţiei: Mulţi creştini, ajungând în vâltoarea greutăţilor vieţii, se scârbesc şi nu înţeleg sensul a tot ce se întâmplă cu ei. Ştim că absolut în tot ce se petrece cu noi este Voia lui Dumnezeu: ’’ Şi păr din capul vostru nu va pieri’’(Luca 21, 18), deci, trebuie să primim totul cu mulţumire, ştiind că ’’puţină vreme este osteneala şi de-a pururea odihna’’, după cum a spus Avva Moise. Sfântul Serafim de Viriţa, fiind purtător de Duh Sfânt şi având o minte pătrunzătoare, a intuit cu lux de amănunte frământările interioare şi profunzimile sufleteşi ale creştinilor vremurilor de acum, scriindu-ne un fel de tâlcuire a dragostei şi proniei lui Dumnezeu asupra noastră. Această scrisoare (de la Dumnezeu) este ca un balsam mângăietor pentru multe suflete, care se luptă cu greutăţile vieţii, îngăduite de Dumnezeu, care vin asupra lor de la trup, de la lume (’’pofta trupului, pofta ochilor şi trufia vieţii’’-I Ioan 2, 16), şi de la diavol. Fie ca aceste rânduri consacrate să aducă o rază de lumină asupra cugetelor noastre crispate şi să ne fie un adaos de înţelepciune în meşteşugul luptei pentru mântuirea sufletului.

’’De la Mine a fost aceasta’’

Te-ai gândit tu, oare, vreodată, că tot ce te priveşte pe tine, mă priveşte şi pe Mine? Deoarece ceea ce te priveşte pe tine nu este trecut de vederea ochiului Meu. Tu eşti scump şi de mult preţ înaintea ochilor Mei şi Eu te-am iubit, deoarece vreau mult să te educ.

Deci, când ispitele se răscoală asupra ta şi vrăjmaşul vine ca un râu, Eu vreau ca tu să ştii că de la Mine a fost aceasta. Să ştii şi aceea că neputinţa ta are nevoie de puterea Mea şi siguranţa ta constă în faptul ca să-Mi dai voie Mie să mă lupt pentru tine. Şi de te afli în împrejurări grele sau între oameni care nu te înţeleg, care nu iau în seamă ceea ce-ţi place sau care te îndepărtează de ei, să ştii că de la Mine a fost aceasta.

Eu sunt Dumnezeul tău şi în mâinile Mele sunt toate. Tu nu întâmplător te afli la locul dat, acesta-i anume acel loc, care Eu ţi l-am pregătit. N-ai cerut tu, oare, ca Eu să te învăţ smerenia? Deci, iată, Eu te-am aşezat exact în acea împrejurare, în acea şcoală, unde se învaţă această lecţie. În ceea ce se întâmplă cu tine şi cu toţi cei ce locuiesc împreună cu tine, se împlineşte doar Voia Mea.

Dacă duci lipsă de bani şi-ţi vine greu să te descurci, să ştii că de la Mine a fost aceasta. Întrucât cele ce-ţi sunt spre trebuinţă se află în mâinile Mele, Eu vreau ca tu să alergi la Mine şi să depinzi de Mine. Bogăţiile Mele sunt nesecate. Eu vreau ca tu să te convingi că Eu sunt credincios făgăduinţelor Mele. Ca nu cumva să ţi se spună în nevoinţa ta: ’’N-ai crezut tu Domnului Dumnezeului tău’’.

De retrăieşti o noapte plină de scârbe sau eşti despărţit de cei apropiaţi şi scumpi iniii tale, să ştii că de la Mine a fost aceasta. Eu sunt Cel Ce bărbăteşte am înfruntat scârba şi durerea şi deaceea am îngăduit aceasta, ca tu, venind la Mine, să găseşti o mângâiere veşnică.

 Dacă te-ai înşelat în credincioşia prietenului tău sau în cel căruia i-ai deschis inima ta, să ştii că de la Mine a fost aceasta. Eu am îngăduit acestei dezamăgiri să te atingă, pentru ca tu să înţelegi că cel mai bun prieten al tău este Domnul. Eu vreau ca tu să-Mi aduci şi să-Mi spui totul Mie.

Te-a vorbit cineva de rău, lasă totul în seama Mea şi alipeşte-te de Mine cu sufletul tău, ca Eu să devin adăpostul tău şi tu să te poţi ascunde sub el, de certarea celor fără de Dumnezeu.

S-au risipit planurile tale, ai căzut cu duhul şi ai obosit, să ştii că de la Mine a fost aceasta. Tu ţi-ai făcut planurile şi le-ai adus înaintea Mea, ca să le binecuvintez. Dar Eu vreau ca tu să Mă laşi pe Mine să conduc cu toate împrejurările vieţii tale şi atunci toată răspunderea va fi a Mea , căci e prea grea această povară pentru tine şi tu sigur nu te vei putea isprăvi cu ea, întrucât eşti doar o unealtă şi nu te vei descurca singur. Ai fost cercetat pe neaşteptate de nişte nereuşite în viaţa ta şi întristarea a cuprins inima ta, să ştii că de la Mine a fost aceasta. Aceasta se întâmplă deoarece Eu vreau ca inima şi sufletul tău să ardă întotdeauna înaintea ochilor Mei şi să învingă cu puterea numelui Meu toată împuţinarea sufletului tău.

De mult timp nu primeşti nici o veste de la apropiaţi şi de la oamenii îndrăgiţi de tine şi, din cauza slăbiciunii tale sufleteşti, cazi în deznădejde şi cârteşti, să ştii că de la Mine a fost aceasta. Deoarece, prin această ispitire a duhului tău, Eu cercetez tăria credinţei tale în făgăduinţa de neschimbat şi puterea rugăciunii tale înflăcărate pentru apropiaţi. Deoarece, nu tu, oare, i-ai încredinţat Acoperământului Preacuratei Maicii Mele sau nu tu, oare, ai lăsat grija pentru ei pe seama dragostei Mele atotţiitoare?

De te-a cercetat o boală grea, vremelnică sau incurabilă, care te-a ţintuit la pat, să ştii că de la Mine a fost aceasta. Căci Eu vreau ca tu să Mă cunoşti pe Mine mai adânc în neputinţele tale cele trupeşti şi să nu cârteşti pentru aceste ispite trimise ţie, şi să nu te sileşti să pătrunzi în planurile Mele de mântuire, prin diferite căi, a sufletelor oamenilor,ci fără cârtire şi cu supunere să-ţi pleci grumazul tău sub bunătatea Mea către tine.

Te-ai gândit să faci ceva deosebit pentru Mine şi, în loc să împlineşti aceasta, ai căzut pe patul bolii şi al neputinţei, să ştii că de la Mine a fost aceasta. Pentru că astfel tu ai fi fost afundat în lucrurile tale şi Eu n-aş fi putut să-ţi atrag gândurile către Mine, dar Eu vreau să te învăţ cea mai adâncă gândire, din care cel mai important e că tu te afli în slujba Mea. Eu vreau să te învăţ să recunoşti că tu eşti NIMIC. Doar câţiva din slujitorii Mei, fiind înstrăinaţi de această viaţă pământească, au putut să înveţe să mânuiască arma rugăciunii neîncetate.

De eşti chemat pe neaşteptate să ocupi un post greu şi de răspundere, mergi, punându-ţi nădejdea în Mine. Eu îţi încredinţez aceste greutăţi, deoarece pentru aceasta te binecuvintează pe tine Domnul Dumnezeul tău în toate faptele tale, în toate căile tale, în tot ce se va face de mâinile tale. În acea zi dau în mâinile tale acel vas cu untdelemn sfinţit. Foloseşte-te de el liber, copilul Meu. Fiecare greutate ce apare, tot cuvântul ce te întristează, toată piedica în lucrul tău, care ar putea să-ţi aducă simţământul necazului şi al dezamăgirii, fiecare descoperire a neputinţei şi slăbiciunii tale, lasă să fie unse cu acest untdelemn: de la Mine a fost aceasta.

Ţine minte că toată piedica este doar o învăţătură dumnezeiască şi, deaceea, pune-ţi în inima ta cuvintele care ţi le-am spus astăzi: de la Mine a fost aceasta.

Păzeşte-le. Să ştii şi să ţii minte totdeauna că orice ascuţiş se va toci, când tu te vei învăţa să Mă vezi pe Mine întru toate. Totul este trimis de către Mine pentru desăvârşirea sufletului tău – de la Mine a fost aceasta.

Abonați-vă la canalul nostru Telegram!

1 Comentariu

  1. Mariela Celli

    Es muy bueno saber esto, como lo dice, es por mi

    Răspuns

Lasa un raspuns

Adresa ta de email nu va fi publicată.