– După toate semnele, degrabă va sosi ziua celei de-a Doua Veniri a lui Hristos. Căci iată, s-a împlinit profeția Sfintei Scripturi despre lepădarea credinței, cu toate că încă nu s-a arătat omul păcatului, fiul pierzaniei – antihristul … Taina fărădelegii lucrează deja, dar nu se va împlini pînă când nu va fi luat din lume Suveranul, cel ce stăpînește acum, a cărui înlăturare o vrea o parte din popor, și atunci se va descoperi nelegiuitul, pe care Iisus Hristos îl va ucide la venirea Sa cu suflarea gurii Sale și-i va nimici pe cei care s – au lăsat ademenți de farmecele și falsele minuni ale satanei, dar n-au ales, pentru mîntuirea lor, dragostea de adevăr, și pentru aceasta le va trimite Dumnezeu duhul rătăcirii, astfel că ei vor da crezare minciunii și vor fi osîndiți toți cei care nu au crezut adevărul (Evanghelia și Biserica), ci au ales minciuna.

(…) Și acum a dispărut adevărul, și pretutindeni e numai neadevăr, și în presă și în viață.

(…) La ce să ne așteptăm în viitor, dacă va continua astfel de necredință, astfel de degradare morală și lipsă de conducere ? Să mai vină odată Hristos pe pămînt ? Iarăși să fie răstignit și să moară pentru noi ? Nu! Ajunge să ne batem joc de Dumnezeu, ajunge să călcăm în picioare sfintele Sale legi …

El va veni în curînd, însă va veni ca să judece lumea și să plătească fiecăruia după fapte. Poate că în curînd vom auzi vestea cutremurătoare: Iată, Mirele vine în miezul nopții și fericită este sluga pe care o va afla priveghind …