Sfântul, slăvitul şi mult lăudatul Apostol Zaheu (gr. Ζακχαῖος, „Zakchaios”, ebraică זכי, „Zakkay”, însemnând „cel curat”, „cel pur”), a fost unul din Cei Şaptezeci de apostoli ai Domnului Iisus Hristos. Zaheu este simbolul bogatului nedrept pocăit, al celui pierdut dar apoi îndreptat, care aducemântuirea nu numai pentru sine dar şi pentru întreaga sa casă. El reprezintă un exemplu de pocăinţă, alături de alte cazuri precum Manase, răufăcătorul de pe cruce, fiul risipitor, David sau Maria Egipteanca.Prăznuirea sa se face în 20 aprilie/3 mai.

Sfîntul apostol Zaheu

Sfîntul apostol Zaheu

Zaheu era mai marele-vameşilor, era foarte bogat şi locuia în Ierihon. Fiind mic de statură s-a suit într-un sicomor ca să-l vadă pe Iisus. Iar Iisus venind în locul acela i-a spus să se coboare degrabă căci dorea să poposească în casa lui, ceea ce a stârnit murmurele multora în legătură cu găzduirea la un om păcătos. Zaheu a coborât şi a spus:

Iată, jumătate din averea mea, Doamne, o dau săracilor şi, dacă am năpăstuit pe cineva cu ceva, întorc împătrit. Iar Iisus i-a răspuns: Astăzi s-a făcut mântuire casei acesteia, căci şi acesta este fiu al lui Avraam./ Căci Fiul Omului a venit să caute şi să mântuiască pe cel pierdut.(Luca 19,1-10).

După Înălţarea la Cer a Mântuitorului, Sfântul Zaheu l-a însoţit pe Sfântul Apostol Petru în călătoriile sale misionare. Tradiţia spune că Zaheu a fost numit episcop în Cezareea Palestinei de către sfântul apostol Petru, și că a murit în pace ca primul episcop al Cezareii.

Pe locul întâlnirii lui Zaheu cu Mântuitorul Iisus Hristos – și unde după tradiție se păstrează un sicomor din rădăcina celui din acel timp -, s-a construit o biserică greacă închinată acestui eveniment (Duminica lui Zaheu este premergătoare perioadei Triodului). Sicomorul se află în curtea bisericii și este un loc de pelerinaj pentru creștinii care trec prin Ierihon.

Sicomorul lui Zaheu este atestat de mai mulți pelerini la Locurile Sfinte din timpurile vechi: Pelerinul din Bordeaux (333-334 d.Hr.), Antoninus din Piacenza (către 570 d.Hr. – la acea vreme partea de sus a sicomorului era uscată) sau egumenul Daniel din Rusia (către 1106-1107), care spune că atunci când a trecut el prin Ierihon din sicomorul vechi al lui Zaheu (care se uscase în totalitate, dar era încă vizibil) a ieșit o nouă mlădiță, un sicomor lângă cel uscat.